วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ ลิ้มสกุล นายเกรียงศักดิ์ จันดา และนางสาวธัญชนก สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปากพลี กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน มาให้ความรู้ เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียน และสาธิตการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือ 7 ขั้นตอน ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี)
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดท่าชัย : การทดสอบความสามารถการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
การทดสอบความสามารถการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์
การประเมิณความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลอง 14
ขอแสดงความไว้อาลัย ต่อผู้จากไปในเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนวัดท่าชัย ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน
กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา
กิจกรรม"ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"