วันที่ 4 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน ประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ บริเวณห้องโรงเรียน โรงเรียน
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดประชุมคณะครู และบุคลากร
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 การนิเทศชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอปากพลี​ ปีการศึกษา 2563
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ท่าน ศน.ชวนชื่น ทัศนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก มานิเทศ ติดตามความพร้อม ในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 การแข่งขันกีฬาและกรีฑาสีโรงเรียนบ้านดงแขวน เขียว – แดง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครนายก ได้นำผู้รับการฝึกวิชาชีพช่างตัดผม
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอปากพลี เข้ามาตรวจติดตามอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านดงแขวน เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2563