พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563
โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ยจัดกิจกรรมนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2563
นิเทศก์ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTV
ขอขอบคุณายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก และคณะนำหน้ากากอนามัย "กาชาดพ้นภัย"มาแจกพวกเราชาวชลนายกสงเคราะห์
ขอขอบนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก และคณะ นำหน้ากากอนามัย "กาชาดพ้นภัย" มาแจกพวกเรา
ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำสำหรับการต่อยอดในการประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดดอนยอ
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการประชารัฐและ CONNEXT ED เปลี่ยนแปลงเป็น มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม
อบรมและจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ อพ.สธ.-อบต.ชุมพล
ตรวจเยี่ยมการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การออกติดตาม เยี่ยม จากสาธารณสุขอำเภอบ้านนา มาตรการป้องกันโรค COVID-19 ให้กับโรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย
นิเทศ ติดตาม เยี่ยมการเรียนการสอนทางไกล ช่วงโควิด-19
การอบรม STEM Education กับการจัดการเรียนรู้กับศตรรษที่ 21