โรงเรียนวัดท่าชัย : วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดโพธิ์
Banner และ LINK URL ระบบคลังสารสนเทศ IQA AWARD
การประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของ นางสาวสุนิษา หอมลำดวน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดงแขวน
องค์กรด้านเด็กเผย
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดท่าชัย : เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 และประถมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ที่โรงเรียนบ้านดงแขวน
โรงเรียนวัดท่าชัย : รับชม รายการ พุธเช้าข่าว สพฐ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัส COVID-19 และ โรคท้องร่วง
วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรม BIG CLEANING
โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ ทำความสะอาดถาดข้าว ช้อนส้อม ใช้เจลล้างมือให้นักเรียนช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียน และก่อนรับประทานอาหาร เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านดงแขวน