รำวงมาตรฐานระดับ ป.1- ป.6 ของโรงเรียนวัดท่าทราย
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สนามการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ
รายงานสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนวัดวังปลาจีด
รายงานสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
ชมรมค่ายอาสา มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่นและแปลงเกษตร
โรงเรียนวัดท่าทราย ส้ร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆให้กับนักเรียน
คณะยุวกาชาดอาสาโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา