มอบนโยบายการบริหารสำนักงานเขต ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งใหม่
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คนใหม่
เยี่ยมนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ของโรงเรียนวัดดอนยอป่วยเป็นไข้หวัดสายพันธ์ A
การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ติดตามสถานการณ์ไฟป่าบริเวณเขาส่องกล้อง ณ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
การประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ โครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ให้กับคณะครูในอำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี
ตรวจโรงเรียนวัดโคกลำดวน เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า
ตรวจโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า
การประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ โครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ให้กับคณะครูในอำเภอบ้านนาและอำเภอองค์รักษ์
“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2563
การแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมทักษะวิชาการ กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร
การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบและรายละเอียดตัวชี้วัดเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
การประชุมคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
การประชุมรับฟังความเห็นรายละเอียดและองค์ประกอบตัวชี้วัด ประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา