ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 5584 ครั้ง ]

โรงเรียนวัดวังปลาจีด ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ COVID-19
ผู้โพสต์ : วัดวังปลาจีด
เมื่อ : 2020-07-02 08:43:17 ผู้เยี่ยมชม : 3 ครั้ง
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-18 19:59:15 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
เตรียมความพร้อมเพื่อลูกๆที่เตยใหญ่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-18 19:13:56 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ลงพื้นที่ตามโครงการ “ตามไปดูเพื่อนครูทำงานและเยี่ยมบ้านนักเรียน”
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-06-09 09:19:27 ผู้เยี่ยมชม : 2 ครั้ง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนบ้านดงแขวน มอบทุนเสมอภาค ส่วนเงินอุดหนุน COVID ให้กับนักเรียน จำนวน 20 ทุน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-05-29 10:10:13 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนบ้านดงแขวน มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวของนักเรียนที่ประสบปัญหา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 17 ครอบครัว
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-05-29 10:08:03 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าชัย : โรงเรียนหยุดได้...แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้
ผู้โพสต์ : วัดท่าชัย
เมื่อ : 2020-05-15 13:27:59 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
รอบรั้วสันติธรรม 4/2563 เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทาการจัดการศึกษาทางไกล
ผู้โพสต์ : วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
เมื่อ : 2020-05-15 10:23:07 ผู้เยี่ยมชม : ครั้ง
รอบรั้วสันติธรรม 3/2563 เรื่อง การเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV ระยะที่ 2
ผู้โพสต์ : วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
เมื่อ : 2020-05-14 21:40:15 ผู้เยี่ยมชม : ครั้ง
รอบรั้วสันติธรรม 2/2563 เรื่อง การประชุมกรรมการสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
เมื่อ : 2020-05-14 21:39:07 ผู้เยี่ยมชม : ครั้ง
รอบรั้วสันติธรรม 1/2563 เรื่อง การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
ผู้โพสต์ : วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
เมื่อ : 2020-05-14 21:35:33 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-05-12 08:57:37 ผู้เยี่ยมชม : ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าชัย : ขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วม Line Group
ผู้โพสต์ : วัดท่าชัย
เมื่อ : 2020-05-03 23:04:19 ผู้เยี่ยมชม : 3 ครั้ง
ขอแสดงความยินดี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-01 18:21:41 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
ปิดเทอมเราก็ไม่ทิ้งกัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-04-29 13:15:29 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
เตรียมพร้อมเพื่อลูกๆนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-04-21 14:20:31 ผู้เยี่ยมชม : 114 ครั้ง
ร่วมแรงร่วมใจ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-04-16 15:59:26 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าชัย : วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้โพสต์ : วัดท่าชัย
เมื่อ : 2020-04-02 11:00:11 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดโพธิ์
ผู้โพสต์ : วัดโพธิ์
เมื่อ : 2020-03-31 00:07:23 ผู้เยี่ยมชม : 78 ครั้ง
Banner และ LINK URL ระบบคลังสารสนเทศ IQA AWARD
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 1
เมื่อ : 2020-03-26 12:48:10 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
การประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของ นางสาวสุนิษา หอมลำดวน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-03-19 13:09:06 ผู้เยี่ยมชม : 110 ครั้ง
องค์กรด้านเด็กเผย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-18 12:28:50 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : วัดวังปลาจีด
เมื่อ : 2020-03-16 14:26:24 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าชัย : เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 และประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้โพสต์ : วัดท่าชัย
เมื่อ : 2020-03-13 16:41:02 ผู้เยี่ยมชม : 128 ครั้ง
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ที่โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-03-12 13:48:40 ผู้เยี่ยมชม : 26 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าชัย : รับชม รายการ พุธเช้าข่าว สพฐ
ผู้โพสต์ : วัดท่าชัย
เมื่อ : 2020-03-12 10:03:09 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัส COVID-19 และ โรคท้องร่วง
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2020-03-09 14:49:30 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-03-09 09:53:42 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรม BIG CLEANING
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-03-09 09:49:43 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ ทำความสะอาดถาดข้าว ช้อนส้อม ใช้เจลล้างมือให้นักเรียนช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียน และก่อนรับประทานอาหาร เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2020-03-05 13:57:42 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>