ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 9595 ครั้ง ]

วันที่ 18 มกราคม 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดงแขวน ร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-01-19 10:31:34 ผู้เยี่ยมชม : ครั้ง
วันที่ 15 มกราคม 2564 สัปดาห์ที่ 2 (11 – 15 มกราคม 2564) โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-01-19 10:25:36 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
สัปดาห์ที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-01-19 10:22:29 ผู้เยี่ยมชม : ครั้ง
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 4-31 มกราคม 2564
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2021-01-19 10:17:03 ผู้เยี่ยมชม : ครั้ง
สัปดาห์ที่ 2 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-01-13 08:59:36 ผู้เยี่ยมชม : ครั้ง
แจกใบงาน แบบฝึกหัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
ผู้โพสต์ : วัดท่าชัย
เมื่อ : 2021-01-11 18:01:57 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
วันที่ 6 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) มีมาตรการการคัดกรอง ผู้ปกครอง/นักเรียน และรับใบงานเพื่อนำไปทำ1 สัปดาห์
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-01-08 09:46:19 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-01-08 09:44:14 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
วันที่ 4 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน ประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-01-04 14:00:50 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ บริเวณห้องโรงเรียน โรงเรียน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-12-30 10:02:07 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดประชุมคณะครู และบุคลากร
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-12-30 10:00:52 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-12-25 12:53:56 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ผู้โพสต์ : วัดกุฎีเตี้ย
เมื่อ : 2020-12-24 14:17:07 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 การนิเทศชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-12-23 12:32:50 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอปากพลี​ ปีการศึกษา 2563
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-12-18 16:53:23 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ท่าน ศน.ชวนชื่น ทัศนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก มานิเทศ ติดตามความพร้อม ในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-12-17 12:41:26 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 การแข่งขันกีฬาและกรีฑาสีโรงเรียนบ้านดงแขวน เขียว – แดง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-12-10 10:16:16 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครนายก ได้นำผู้รับการฝึกวิชาชีพช่างตัดผม
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-12-08 13:48:39 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอปากพลี เข้ามาตรวจติดตามอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-12-04 12:28:08 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-12-03 14:57:07 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-12-02 14:46:53 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-12-01 10:39:57 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านดงแขวน เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2563
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-12-01 10:36:27 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดประชุมคณะครู และบุคลากร
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-12-01 10:12:19 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลอง14 ได้ดำเนินการจับปลาดุกบิ๊กอุย 1 บ่อ
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2020-10-20 14:42:04 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาทำบุญทอดกฐินที่วัดดงแขวน เป็นการส่วนตัวไม่ได้นัดหมาย และท่านได้มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-10-19 09:06:33 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางทรงศิลป์ สังออน เข้านิเทศชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-10-19 09:04:34 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-10-19 09:01:46 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้ลงพื้นที่เพื่อพร้อมมอบเครื่องใช้ อุปโภค/บริโภค ให้กับนักเรียนยากจน ชั้น ป.3 และ ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-10-19 09:00:14 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมการเปิดตลาด “อายุน้อย ร้อยร้าน”
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-10-02 14:46:26 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>