ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 14735 ครั้ง ]

นักเรียนรับ-ส่งใบงาน และมอบอาหารเสริมนม UHT คนละ 19 กล่อง ให้กับนักเรียน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-07-19 10:19:00 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
รับการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXTED CROWDFUNDING ประจำปี 2564 สำหรับจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้ครูและนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แ
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-07-08 10:05:23 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-07-02 11:16:04 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
นักเรียนรับใบงาน สัปดาห์ที่ 1-2 ระหว่าง วันที่ 1 - 14 กรกฎาคม 2564 และมอบอาหารเสริมนม UHT , เงินค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-07-01 10:34:48 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
วันที่ 26 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับนักเรียน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-06-29 11:03:06 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สัปดาห์ที่ 4 (21 – 25 มิถุนายน 2564) โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียนชั้น อนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-06-25 10:59:30 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 สัปดาห์ที่ 3 (14 – 18 มิถุนายน 2564) โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียนชั้น อนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-06-21 09:12:37 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวนได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 ตามแนวทางที่กรมสวัสดิการและกรมคุ้มครองแรงงานกำหนด โดยผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-06-18 09:01:37 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นักเรียนรับใบงาน สัปดาห์ที่ 3 ระหว่าง วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 และมอบอาหารเสริมนมให้กับนักเรียน ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองทุกท่านที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-06-14 10:49:21 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 สัปดาห์ที่ 1 (1 – 4 มิถุนายน 2564) โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียนชั้น อนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-06-04 12:07:46 ผู้เยี่ยมชม : 36 ครั้ง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 การรับเงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และรับใบงาน สัปดาห์ที่ 1 ระหว่าง วันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2564 นำงานกลับมาส่งในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองทุกท่านที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-05-27 11:38:37 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
พิธีบวงสรวง ถวายพานพุ่ม เทิดพระเกียรติ ครบรอบ 287 ปี
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-04-19 10:55:23 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
รับสมุดบันทึกผลการเรียน / ใบแจ้งผลการเรียน/ ปพ.1
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-04-09 14:36:44 ผู้เยี่ยมชม : 65 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดงแขวน ขอขอบคุณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีภัยในสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-04-02 13:48:01 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่ความสำเร็จ (บัณฑิตน้อย) ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-31 13:48:07 ผู้เยี่ยมชม : 65 ครั้ง
วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ การส่งมอบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน คืนสู่อ้อมอกผู้ปกครอง และมอบสมุดเงินฝากคืนให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-31 13:45:45 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมเข้าค่าย DAY CAMP ลูกเสือสำรอง – ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-26 15:08:58 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน ขอขอบคุณนางชวนชื่น ทัศนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก นายจักริน มณี ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย และ นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี เข้านิเทศ กำกับ ติดตาม และให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-24 12:33:33 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยมีข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนชั้น อ.2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-23 14:02:20 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดงแขวน ขอขอบคุณนายอภิชัย ซาซุม รอง ผอ.สพป.นครนายก และนางชวนชื่น ทัศนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก มาตรวจราชการ และนิเทศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ONSITE ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-23 13:37:30 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน ดำเนินการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-17 14:17:40 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-17 14:15:02 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
วันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน ขอขอบพระคุณนายปรีชา ดิลกพรเมธี นายอำเภอปากพลี พร้อมด้วย ปลัดอาวุโสอำเภอปากพลี ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดนครนายกได้ดำเนินการออกทำบัตรเคลื่อนที่ ให้กับเด็กนักเรียนที่ อายุ7 ปีขึ้นไป จำนวน 27 ราย ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-17 13:20:54 ผู้เยี่ยมชม : 145 ครั้ง
วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางทรงศิลป์ สังออน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแขวน มอบเกียรติบัตร และรางวัลให้กับนักเรียน ในกิจกรรมรักการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-16 08:13:37 ผู้เยี่ยมชม : 84 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ณ โรงเรียนบ้านคลอง 14
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2021-03-15 09:28:52 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
วันที่ 11 มีนาคม 2564 นิเทศชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-12 09:22:25 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
วันที่ 10 มีนาคม 2564 กิจกรรมประกอบอาหาร เพื่อการยังชีพ ของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-10 13:58:11 ผู้เยี่ยมชม : 87 ครั้ง
วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางทรงศิลป์ สังออน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแขวน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ นางชวนชื่น ทัศนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก และคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-03 12:40:07 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พ.ต.ท.วัชระ พุมมา สารวัตรป้องกันปราบปราสถานีตำรวจภูธรปากพลี และคณะ มอบหมวกกันน็อคให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-02-25 13:54:02 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 การมอบรางวัลกิจกรรมการออมทรัพย์ของโรงเรียนบ้านดงแขวน โดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากพลี
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-02-23 09:54:28 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>