ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 3950 ครั้ง ]

รำวงมาตรฐานระดับ ป.1- ป.6 ของโรงเรียนวัดท่าทราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-22 12:12:20 ผู้เยี่ยมชม : ครั้ง
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-22 11:07:48 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-22 11:03:54 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
สนามการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-22 10:05:23 ผู้เยี่ยมชม : ครั้ง
โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-22 09:54:21 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-04 14:55:12 ผู้เยี่ยมชม : 82 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-27 13:14:38 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
รายงานสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนวัดวังปลาจีด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-27 13:04:25 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
รายงานสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-27 12:57:15 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
ชมรมค่ายอาสา มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่นและแปลงเกษตร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-27 12:53:02 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าทราย ส้ร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆให้กับนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-13 15:34:26 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
คณะยุวกาชาดอาสาโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-12 10:26:06 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เพื่อคัดเลือกตัวแทนร่วมแข่งขันระดับจังหวัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-06 16:31:14 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-06 16:23:59 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
นิเทศลูกเสือโรงเรียนวัดโคกลำดวน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-06 16:01:20 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมโครงการลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชันย์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-06 15:43:00 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
หาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับนโยบายการยุบรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-26 05:38:00 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
ทำดีด้วยหัวใจ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-26 05:33:57 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
อินเตอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาการของนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-26 05:31:50 ผู้เยี่ยมชม : 36 ครั้ง
ทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-26 05:27:07 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
ค่ายเยาวชนชวนสร้างความดี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-26 05:24:17 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้กับนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-25 19:05:02 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
คณะกตปน.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าทราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-25 19:02:11 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-01 08:58:18 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-28 10:36:17 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-27 20:15:02 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-27 19:59:56 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดกุดตะเคียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-23 14:47:36 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-19 15:55:10 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ ในการดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-19 15:29:26 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>