ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8885 ครั้ง ]

ต้อนรับผู้ตรวจราชการ สพฐ.
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-07-03 13:41:49 ผู้เยี่ยมชม : ครั้ง
การประชุมพิจารณาโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-07-02 11:40:41 ผู้เยี่ยมชม : 2 ครั้ง
พิธีปิดโครงการพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-07-02 08:51:12 ผู้เยี่ยมชม : 2 ครั้ง
บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์จริงของนักจิตวิทยาฯ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-07-02 08:48:59 ผู้เยี่ยมชม : ครั้ง
ต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-07-02 08:39:18 ผู้เยี่ยมชม : ครั้ง
การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นการศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-27 21:21:31 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นการศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-27 16:41:13 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
บรรยายให้ความรู้ รอง ผอ.สพท. ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งใหม่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-27 16:39:59 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมโครงการพัฒนานักจิตวิทยา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-26 15:52:44 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
อบรมซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-26 15:48:06 ผู้เยี่ยมชม : 3 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 16:35:12 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
การประชุมอบรมโครงการพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 16:32:49 ผู้เยี่ยมชม : 3 ครั้ง
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 15:04:16 ผู้เยี่ยมชม : 3 ครั้ง
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 15:03:27 ผู้เยี่ยมชม : 3 ครั้ง
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 15:02:31 ผู้เยี่ยมชม : 3 ครั้ง
ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลอง ๓๐
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 15:01:42 ผู้เยี่ยมชม : 2 ครั้ง
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 15:01:01 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 15:00:13 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 14:59:31 ผู้เยี่ยมชม : 3 ครั้ง
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพษ์อุทิศ)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 14:58:38 ผู้เยี่ยมชม : 3 ครั้ง
การประชุมด้วยระบบออนไลน์ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 14:54:21 ผู้เยี่ยมชม : 2 ครั้ง
ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 14:52:57 ผู้เยี่ยมชม : 2 ครั้ง
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 14:52:01 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดเนินสะอาด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 14:50:56 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเขาหัวนา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 14:49:17 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 14:48:31 ผู้เยี่ยมชม : 2 ครั้ง
ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 14:47:44 ผู้เยี่ยมชม : 2 ครั้ง
ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 14:46:22 ผู้เยี่ยมชม : 2 ครั้ง
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดโคกสว่าง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 14:45:24 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-23 14:44:35 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/41 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>