ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 21454 ครั้ง ]

ประชุมลูกเสือจิตอาสาครั้งที่ ๑
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-09-22 18:46:48 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-09-22 18:43:44 ผู้เยี่ยมชม : ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-09-22 18:40:47 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-09-21 18:45:58 ผู้เยี่ยมชม : 2 ครั้ง
ประชุมระดมความคิดและสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-09-21 18:42:58 ผู้เยี่ยมชม : 2 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-09-20 18:38:24 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-09-20 18:32:30 ผู้เยี่ยมชม : 3 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-09-17 19:17:07 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-09-17 19:14:41 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-09-16 18:04:19 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-09-16 18:00:15 ผู้เยี่ยมชม : 3 ครั้ง
มอบโล่รางวัล โครงงานสุขภาพของนักเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขตสุขภาพ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-09-16 17:56:06 ผู้เยี่ยมชม : 2 ครั้ง
อบรมการจัดการศึกษาเรียนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-09-10 19:23:16 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมิน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-09-10 19:20:32 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาข้อมูลความต้องการระบบคอมพิวเตอร์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-09-06 20:01:44 ผู้เยี่ยมชม : 3 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-08-30 19:21:16 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-08-30 19:18:37 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-08-27 18:39:34 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-08-27 18:37:50 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-08-26 18:51:06 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
การประชุมเพื่อชี้แจงการส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-08-26 18:47:35 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
การอบรมออนไลน์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-08-25 18:35:26 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ประชุมการใช้งานระบบ AMSS++
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-08-23 18:57:22 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-08-23 18:55:09 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-08-18 20:00:04 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
มอบเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-08-18 19:57:01 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมอุปกรณ์และสถานที่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-08-16 21:33:57 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
กิจกรรมค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และทักษะชีวิต
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-08-16 20:52:48 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
งานแถลงข่าว "จุดยืนลดภาระทางการศึกษา"
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-08-16 20:51:14 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
กิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของสังคม" สะท้อนคิดผลิตสื่อสร้างสรรค์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-08-13 15:07:57 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/56 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>