ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 15821 ครั้ง ]

ประชุมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-04-19 17:13:20 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
ประชุมพิจารณาจัดสรรโควตาและผลการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-04-09 16:58:42 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-04-09 16:56:08 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2564
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-04-09 16:53:54 ผู้เยี่ยมชม : 3 ครั้ง
ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-04-09 16:51:38 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
ประชุมโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ของ สพป.นครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-04-09 16:48:38 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
ประชุมปฏิบัติการโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-04-08 18:23:00 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาริกา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-04-08 18:16:55 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-04-08 18:11:54 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-04-08 18:01:19 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
การเรียนรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-04-08 17:59:17 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ “ถนนสายจงรักภักดี”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-04-02 17:29:33 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-04-02 17:26:20 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2564
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-04-01 17:30:16 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
ประชุมทางไกลเพื่อซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิค ฯ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-04-01 17:28:24 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีจุฬา ดงละคร ดอนยอ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-03-31 17:23:53 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียน จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-03-30 17:47:15 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
ประชุมพิจารณากลั่นกรองเลื่อนเงินเดือน ตามมาตรา 38ค.(2)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-03-30 17:45:50 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-03-29 18:16:10 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ประชุมพิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-03-29 18:12:56 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-03-26 17:36:38 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
มอบเกียรติบัตรครูดีเด่นเนื่องในวันครู ปี 2564 อำเภอองครักษ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-03-26 17:33:24 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
ประชุมพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-03-25 17:41:12 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
การเรียนรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-03-25 17:38:29 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2564
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-03-24 17:57:06 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกีฬา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-03-24 17:53:52 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-03-24 17:51:56 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-03-24 17:50:17 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-03-23 19:10:19 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
ประชุมโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-03-23 19:08:34 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/52 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>