ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 7422 ครั้ง ]

การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-26 13:33:30 ผู้เยี่ยมชม : ครั้ง
ติดตามสถานการณ์ไฟป่าบริเวณเขาส่องกล้อง ณ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-25 13:34:19 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
การประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ โครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ให้กับคณะครูในอำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-24 16:01:23 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
ตรวจโรงเรียนวัดโคกลำดวน เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-24 15:59:52 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
ตรวจโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-24 15:58:07 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
การประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ โครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ให้กับคณะครูในอำเภอบ้านนาและอำเภอองค์รักษ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-24 15:55:00 ผู้เยี่ยมชม : 2 ครั้ง
“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2563
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-24 15:52:37 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
การแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมทักษะวิชาการ กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-21 14:40:38 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบและรายละเอียดตัวชี้วัดเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-20 14:20:10 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-19 14:43:58 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
การประชุมรับฟังความเห็นรายละเอียดและองค์ประกอบตัวชี้วัด ประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-18 16:21:00 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-18 10:00:34 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-17 11:04:19 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาเกลี่ยอัตราว่างในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์
ผู้โพสต์ :
เมื่อ : 2020-02-17 10:55:14 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารคณะครูที่ทำหน้าที่ดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนซึ่งเป็นสนามสอบ (Reading Test : RT)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-17 09:55:11 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ผ่านการอบรมโครงการ “การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในจังหวัดนครนายก”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-17 08:44:31 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
การอบรม”การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในจังหวัดนครนายก”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-16 11:56:08 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
ตรวจประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-16 11:54:30 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
ตรวจประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-16 11:53:31 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
ตรวจประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-16 11:50:48 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
งาน”สืบสาน- อนุรักษ์ศิลป์-ผ้าถิ่นไทย-ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-16 11:49:33 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการ "โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" กิจกรรมย่อย "มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-13 14:32:33 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
ร่วม พิธีเปิด "มิวเซียม ปะพวน ที่ปากพลี" ตามโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สู่ภูมิภาคเสริมสร้างการท่องเที่ยวภาคตะวันออก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-13 14:31:08 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-13 14:28:11 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-11 13:11:25 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
ปิดการประชุมอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ระยะที่ 3
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-11 09:58:47 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
งานแฟชั่นผ้าไทยการกุศลเพื่อการศึกษา ครั้งที่1 โรงเรียนวันครู 2504
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-08 21:25:44 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสพป.นครนายกศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านแสนสุข สพปสระแก้ว เขต 2
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-06 14:06:20 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
กรรมการเยี่ยมและติดตามนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-06 13:39:36 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -2565 ครั้งที่ 1/2563
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-06 10:11:10 ผู้เยี่ยมชม : 3 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/35 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>