ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 5100 ครั้ง ]

ตรวจติดตามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนบ้านคลอง 1 บริหารงานโดยนางสาวสวรรค์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:57:08 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
คณะศึกษานิเทศก์ตรวจติดตามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์บริหารงานโดยนายชัยวัฒน์ โคกกระชาย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:55:30 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
คณะตรวจติดตามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ บริหารงานโดยนางสาวพรดา อินทปัญญา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:54:45 ผู้เยี่ยมชม : 81 ครั้ง
"พุธเช้า ข่าวสพฐ พุธเช้าข่าวโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:53:49 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง
คณะศึกษานิเทศก์ตรวจติดตามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนบ้านเตยใหญ่ บริหารงานโดยนางณัฐมน สุ่วานิโซในวันที่ 28 สิงหาคม 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:52:25 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
รวจติดตามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนวัดอรุณรังษีในวันที่ 28 สิงหาคม 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:51:41 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
คณะศึกษานิเทศก์ตรวจติดตามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:50:49 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
คณะตรวจติดตามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนสาริกา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:49:49 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
กตปน. โรงเรียนอนุบาลองครักษ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:48:34 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
ประชุม คณะ กตปน.
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:46:19 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
นำตรวจบริเวณโดยรอบโรงเรียน พร้อมรายงานสถานการณ์และการดำเนินตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:42:30 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
นำตรวจบริเวณโดยรอบโรงเรียน พร้อมรายงานสถานการณ์และการดำเนินตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:40:30 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
รับนโยบายดำเนินการอย่างเคร่งครัด พร้อมรายงานสถานการณ์วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:39:41 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
New DLTV ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์สามัคคีอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:38:31 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
New DLTV ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาพระบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:37:39 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
DLTV ณโรงเรียนวัดตำหนัก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:33:28 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
DLTV ณโรงเรียนวัดคีรีวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:30:48 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
ดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTV โดยร่วมรับชม ณ โรงเรียนวัดทางกระบือ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยศูนย์นี้มีโรงเรียนร่วมรับชม 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดทาวกระบือ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:26:33 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTV ณ โรงเรียนวัดพรหม อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:25:15 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
ดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTV ณ โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:23:46 ผู้เยี่ยมชม : 94 ครั้ง
ดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTV โดยมี โรงเรียนที่เข้าร่วมรับชมได้แก่โรงเรียนวัดท่าทราย โรงเรียนวัดทองหลาง โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดอัมพวัน โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย ร่วมชม ณ โรงเรียนวัดท่าทราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:22:50 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTV ณ โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:21:51 ผู้เยี่ยมชม : 72 ครั้ง
ถ่ายทอดจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTV ณ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:17:31 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
รับชมการถ่านทอดสดทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTVศูนย์ฯองครักษ์พัฒนา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:14:51 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
รับชมการถ่านทอดสดทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTVศูนย์ฯศรีจุฬา-ดงละคร-ดอนยอ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:11:59 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
แสดงความยินดี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:03:59 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรเรียนขนาดเล็กให้ทัดเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 13:59:40 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-27 15:32:58 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
ความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนและโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-27 15:28:32 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ STEM ศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-27 15:23:08 ผู้เยี่ยมชม : 97 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>