ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8894 ครั้ง ]

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-09 11:50:12 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-09 11:42:49 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
พิธีรดน้ำศพบุตรชาย นางหัสสา กาหล่ำ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-03 17:04:55 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
เป็นกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-24 16:11:01 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
นิเทศ ติดตาม และให้คำแนะนำการอ่าน-การเขียน การเตรียมสอบ RTและNT
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-17 11:37:14 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนวัดพราหมณี หมู่ที่ 9 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-16 13:39:08 ผู้เยี่ยมชม : 130 ครั้ง
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนวัดพราหมณี หมู่ที่ 9 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-16 13:35:37 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
สร้างกำลังใจร่วมกันเพื่อฝันที่ยิ่งใหญ่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-11 12:11:39 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-11 11:35:52 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ ประจำปี พ.ศ. 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-06 11:06:01 ผู้เยี่ยมชม : 225 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาการศึกษาบ้านพริก-พิกุลออก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-27 10:51:48 ผู้เยี่ยมชม : 70 ครั้ง
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-26 14:39:49 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
ประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ( จังหวัดนครนายก )
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-22 11:33:32 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาประจำเขตตรวจราชการที 8 และ 9 (ภาคตะวันออก)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-20 16:43:06 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-23 10:03:54 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ในระยะเวลา 1 ปี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-22 12:20:55 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-04 14:15:03 ผู้เยี่ยมชม : 765 ครั้ง
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-03 14:30:32 ผู้เยี่ยมชม : 160 ครั้ง
รวมใจจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-03 13:26:25 ผู้เยี่ยมชม : 151 ครั้ง
นายจำลอง เรียงศรีเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) รับมอบโล่รางวัล OBECQA โรงเรียนมาตรฐานสากล จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-03 12:10:11 ผู้เยี่ยมชม : 144 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมี่ยน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-03 12:04:44 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
ประชุมประธานศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-27 12:48:14 ผู้เยี่ยมชม : 91 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ครั้งที่ 3/2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-20 14:17:33 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-19 18:56:37 ผู้เยี่ยมชม : 434 ครั้ง
คณะครูให้การต้อนรับ คณะปปช ซึ่งเข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-12 10:48:26 ผู้เยี่ยมชม : 81 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดดอนยอ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-09 14:10:55 ผู้เยี่ยมชม : 135 ครั้ง
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-09 14:06:28 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
โครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-09 13:49:14 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ไหว้พระ เดินชมสวนผัก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-09 13:07:40 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
กิจกรรมการแข่งขันวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-09 12:31:58 ผู้เยี่ยมชม : 85 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/41 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>