ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 7667 ครั้ง ]

“เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดนครนายก”
ผู้โพสต์ :
เมื่อ : 2019-04-25 09:08:35 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-25 09:02:05 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
สืบสานประเพณีสงกรานต์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-25 08:19:53 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
Video Conference พุธเช้าข่าว สพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 16 / 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-17 14:10:29 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
ตรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ณ โรงเรียนอนุบาลปากพลี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-17 13:34:18 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-17 13:29:36 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
พุธเช้า ข่าวสพฐ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-10 16:06:52 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
พิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-10 16:03:13 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็มในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-05 14:52:47 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-05 14:26:45 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
"พุธเช้าข่าวสพฐ”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-05 14:20:49 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-01 16:39:04 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
เปิดงานการประชุมสามัญประจำปีของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหินตั้ง ศรีนาวา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-29 15:57:19 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-29 15:53:19 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
การประชุมการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-28 11:23:01 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
Open House
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-28 10:21:54 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-26 13:49:12 ผู้เยี่ยมชม : 26 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-26 13:22:01 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
พิธีบันทึกข้อตกลง ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กับผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-26 13:11:39 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
พิธีบันทึกข้อตกลง ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-26 13:08:11 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
แสดงความยินดีกับนายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ รองผอ.สพป.นครนายกและผู้บริหารสถานศึกษาใหม่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-26 12:59:06 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-26 09:53:06 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนกันไปเลือกตั้ง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-15 10:23:24 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์ )ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-14 09:39:24 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระยะที่ 1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-13 14:42:06 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
ร่วมปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหานมโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-07 18:12:18 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-05 16:10:33 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
แสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-02-26 19:09:55 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
Coaching Team ประชุมพิจารณาโครงการของสถานศึกษาจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-02-26 19:07:41 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคุณกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุรี ประจำปี การศึกษา 2561 ระดับภาคกลาง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-02-26 19:05:01 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>