ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 4688 ครั้ง ]

“สพฐ.เกมส์ 2561” ครั้งที่ 1/2561ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-28 14:27:37 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
ต้อนรับคณะ (CSR) องค์กร แห่งความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-28 13:50:40 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-25 22:12:30 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
ฝึกทำกระทงเพื่อใช้ในประเพณีลอยกระทง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-25 22:01:52 ผู้เยี่ยมชม : 36 ครั้ง
รวมประเพณีลอยกระทง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-25 21:59:32 ผู้เยี่ยมชม : 168 ครั้ง
จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-13 12:51:23 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-07 22:38:42 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
ประกวดแข่งขัน เนื่องในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-07 22:36:44 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
ปลูกเห็นในโอ่งที่นาหินลาด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-19 16:26:54 ผู้เยี่ยมชม : 88 ครั้ง
การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-19 15:52:00 ผู้เยี่ยมชม : 200 ครั้ง
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-22 12:26:46 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
ี่ทักษะชีวิตที่โรงเรียนบ้านทำนบ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-22 11:56:39 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
ทักษะชีวิตที่โรงเรียนบ้านคลองหกวา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-22 11:54:48 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอน เน้นการปฏิบัติจริง จา่กกระบวนการคิดจากสื่่อTangram
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-22 11:52:42 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
กิจกรรมกว่าจะสวยเราต้องช่วยกันนะ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-22 11:48:04 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
การเคลื่อนที่ของอากาศของโรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-22 11:43:34 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-22 11:41:55 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-22 11:40:25 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
ติดตามสถานการณ์น้ำท่่วมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-17 13:05:29 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
ผลงานจากเด็กๆนักเรียนโรงเรียนปากคลองพระอาจารย์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-07 15:39:38 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
ผลงานจากฝีมือเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหกวา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-07 15:35:53 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
ผลงานจากฝีมือเด็กโรงเรียนวัดหนองเคี่ยม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-07 15:31:54 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
ติดตามสถานการณ์น้ำท่่วม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-07 15:22:30 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
ติดตามสถานการณ์น้ำท่่วม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-07 15:17:15 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
ส่่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-07 15:00:42 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมดีๆให้ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนวัดเขาไม้ไผ่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-07 14:59:51 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
ศึกษานิเทศก์ ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-07 14:59:04 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
ตรวจติดตามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนบ้านคลอง 1 บริหารงานโดยนางสาวสวรรค์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:57:08 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
คณะศึกษานิเทศก์ตรวจติดตามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์บริหารงานโดยนายชัยวัฒน์ โคกกระชาย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:55:30 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
คณะตรวจติดตามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ บริหารงานโดยนางสาวพรดา อินทปัญญา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:54:45 ผู้เยี่ยมชม : 78 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>