ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 7662 ครั้ง ]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-24 12:28:31 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการประเมินและครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยเป็นครูด้วยระบบ TEPE Online
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-24 12:25:03 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
โครงการเยาวชนวัยใส หัวใจประกอบการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-21 13:14:54 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
การมอบรางวัลขวัญใจชาวค่าย รุ่นที่ 3 และเกียรติบัตร ผู้จบหลักสูตรการร่วมกิจกรรมโครงการ“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-17 11:31:31 ผู้เยี่ยมชม : 115 ครั้ง
กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียน ประจำปี 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-17 11:27:37 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบ้านดง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-14 13:45:32 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบุ้งเข้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-14 13:39:46 ผู้เยี่ยมชม : 183 ครั้ง
โครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-09 19:58:52 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
จิตอาสา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-06 12:48:14 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-03 08:34:04 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-29 10:49:57 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชีนี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-28 11:24:31 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-28 11:22:18 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ปีที่ 5 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-23 16:50:06 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
การประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี่ พ.ศ. 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-22 17:18:19 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
สำนักงานสก.สคประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยประจำจังหวัด นครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-21 16:21:26 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
ประกวดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมทักษะอาชีพ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-20 19:52:54 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-20 19:47:33 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
คณะกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562ของโรงเรียนในสังกัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-20 19:39:02 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
คณะกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562ของโรงเรียนในสังกัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-20 19:36:59 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-06 16:51:48 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
กลุ่มท่าช้าง วังกระโจม ท่าทราย ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-06 16:49:03 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ วัดอุดมธานีพระอารามหลวง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-06 16:46:42 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดอุดมธานีพระอารามหลวง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-06 16:45:28 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
สพป.นครนายก กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-30 12:22:09 ผู้เยี่ยมชม : 36 ครั้ง
พิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-29 15:44:29 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-29 15:40:04 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-29 15:35:35 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
home-school
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-26 16:10:02 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายโรงเรียนบ้านกำแพงเศียรจากวาตภัย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-26 15:50:50 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>