ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 5092 ครั้ง ]

การแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษฺ์สามัคคึ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-26 09:57:23 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
ดำเนินการจัดสอบโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4, 5 โดยใช้ข้อสอบปลายปี (สพฐ.)ปีการศึกษา2561โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-13 15:14:06 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
ดำเนินการจัดสอบโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4, 5 โดยใช้ข้อสอบปลายปี (สพฐ.)ปีการศึกษา2561โรงเรียนวัดคลองโพธิ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-13 15:12:08 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
จัดสอบโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4, 5 โดยใช้ข้อสอบปลายปี (สพฐ.)ปีการศึกษา2561โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-13 15:09:01 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
จัดสอบโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4, 5 โดยใช้ข้อสอบปลายปี (สพฐ.)ปีการศึกษา2561โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-13 15:06:56 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
การจัดสอบโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4, 5และมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 โดยใช้ข้อสอบปลายปี (สพฐ.)ปีการศึกษา2561 ของโรงเรียนวัดบ้านพริก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-13 15:04:25 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
การจัดสอบโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4, 5 โดยใช้ข้อสอบปลายปี (สพฐ.)ปีการศึกษา2561 ณโรงเรียนวัดคีรีวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-13 14:59:34 ผู้เยี่ยมชม : 36 ครั้ง
การจัดสอบโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4, 5 โดยใช้ข้อสอบปลายปี (สพฐ.)ปีการศึกษา2561 ณโรงเรียนบ้านบุ่งเข้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-13 14:56:21 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลปากพลี และคณะครู จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-13 14:46:11 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
โรงเรียนวัุดโบสถ์เจริญธรรมร่วมรณรงค์การเลือกตั้งเ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-06 20:40:15 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
ถ่ายทำสารคดีทางโทรทัศน์ญี่ปุ่น เรื่อง vivi
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-06 20:29:15 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
กิจกรรมลูกเสือคุณธรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-06 20:25:54 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และดนตรีสากล
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-02-26 20:45:16 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-02-26 19:53:24 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
ขอขอบคุณนักบริหารกอล์ฟระดับสูงจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นกธ.รุ่น 5 )
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-02-26 19:14:21 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคุณกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุรี ประจำปี การศึกษา 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-02-26 19:01:19 ผู้เยี่ยมชม : 36 ครั้ง
ขนมลืมกลืน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-02-18 11:17:58 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
อบรมพัฒนายุวอาสา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-02-18 10:48:27 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนวัดวังไทร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-16 15:28:56 ผู้เยี่ยมชม : 79 ครั้ง
ขอขอบคุณกอรมน.จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-16 15:08:28 ผู้เยี่ยมชม : 191 ครั้ง
วันเด็กที่โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-11 14:33:07 ผู้เยี่ยมชม : 138 ครั้ง
วันด็กที่โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-11 13:51:59 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
วันเด็กทีโรงเรียนเขาดิน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-11 13:40:43 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
วันเด็กที่โรงเรียนวัดบุ่งเข้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-11 13:15:10 ผู้เยี่ยมชม : 128 ครั้ง
วันเด็กที่โรงเรียนเขาไม้ไผ่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-11 13:04:07 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
วันเด็กที่โรงเรียนวัดโพธิ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-11 10:36:45 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
โรงเรียนในตำบลศรีจุฬาขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-11 10:24:27 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
งานกีฬาสีที่เกาะกระชาย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-11 10:14:07 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
งานปีใหม่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-03 11:18:52 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
เสริิมกำลังใจ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-12-12 15:34:59 ผู้เยี่ยมชม : 36 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>