ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 4692 ครั้ง ]

พิธีไหว้ครูของโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-17 10:52:10 ผู้เยี่ยมชม : 94 ครั้ง
ขอขอบพระคุณ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-09 20:16:37 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
ขอขอบคุณ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-04 13:26:41 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
วันงดสูบบุหรีโลก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-04 13:09:10 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-04 12:53:25 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองทองทรายจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-04 12:34:41 ผู้เยี่ยมชม : 167 ครั้ง
บันทึกเทบกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ปี2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-03 08:45:53 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-03 08:43:14 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-03 08:39:29 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-29 11:22:54 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
ดนตรีไทยที่โรงเรียนวัดท่าทราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-29 10:44:48 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
ขอแสดงความยินดี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-20 19:24:11 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-20 13:30:23 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจในวันสำคัญ วิสาขะบูชา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-20 13:20:18 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
เปิดเทอมใหม่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-20 12:56:08 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
กิจกรรมวันวิสาขะบูชา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-20 11:50:57 ผู้เยี่ยมชม : 26 ครั้ง
พลังมดที่โรงเรียนวัดท่าทราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-20 11:32:33 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
จัดประชุมนักเรียนผู้ปกครองของโรงเรียนวัดบ้านพริก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-20 11:06:39 ผู้เยี่ยมชม : 88 ครั้ง
สืบสานประพณีสงกรานต์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-17 14:04:52 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
สืบสานประพณีสงกรานต์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-17 13:38:08 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
ขอขอบคุณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-17 12:23:37 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
ร่วมบรรเลงดนตรีไทย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-16 19:23:28 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
บ้านวิชาการ โรงเรียน Open House
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-29 16:01:50 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-26 14:02:51 ผู้เยี่ยมชม : 99 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-26 14:01:09 ผู้เยี่ยมชม : 65 ครั้ง
นายละออง เหนือเกาะหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์นำคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2เยี่ยมชมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-26 13:42:17 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
ค่ายปฐมวัยที่โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-26 13:37:05 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
การแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษฺ์สามัคคึ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-26 09:57:23 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
ดำเนินการจัดสอบโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4, 5 โดยใช้ข้อสอบปลายปี (สพฐ.)ปีการศึกษา2561โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-13 15:14:06 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
ดำเนินการจัดสอบโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4, 5 โดยใช้ข้อสอบปลายปี (สพฐ.)ปีการศึกษา2561โรงเรียนวัดคลองโพธิ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-03-13 15:12:08 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>