ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 5599 ครั้ง ]

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-27 20:15:02 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-27 19:59:56 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดกุดตะเคียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-23 14:47:36 ผู้เยี่ยมชม : 120 ครั้ง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-19 15:55:10 ผู้เยี่ยมชม : 104 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ ในการดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-19 15:29:26 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
กิจกรรมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-18 16:25:30 ผู้เยี่ยมชม : 78 ครั้ง
กิจกรรมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-18 16:12:04 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-18 15:05:55 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
ร่วมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-18 14:52:02 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-18 14:22:00 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-18 14:12:18 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
กิจกรรมดี ๆที่โรงเรียนวัดท่าทราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-14 20:53:29 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
กิจกรรมบูชาครูที่โรงเรียนวัดบ้านพริก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-21 13:07:56 ผู้เยี่ยมชม : 194 ครั้ง
ร่วมกันพัฒนาบริเวณโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-21 13:00:56 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและคณะทำงานโครงการ“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 4
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-21 12:56:55 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
โครงการ“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-21 12:51:09 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ด้านคำนวณ (Numeracy)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-21 12:45:07 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
พิธีไหว้ครูของโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-17 10:52:10 ผู้เยี่ยมชม : 122 ครั้ง
ขอขอบพระคุณ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-09 20:16:37 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
ขอขอบคุณ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-04 13:26:41 ผู้เยี่ยมชม : 65 ครั้ง
วันงดสูบบุหรีโลก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-04 13:09:10 ผู้เยี่ยมชม : 84 ครั้ง
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-04 12:53:25 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองทองทรายจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-04 12:34:41 ผู้เยี่ยมชม : 182 ครั้ง
บันทึกเทบกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ปี2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-03 08:45:53 ผู้เยี่ยมชม : 80 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-03 08:43:14 ผู้เยี่ยมชม : 90 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-03 08:39:29 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-29 11:22:54 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
ดนตรีไทยที่โรงเรียนวัดท่าทราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-29 10:44:48 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
ขอแสดงความยินดี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-20 19:24:11 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-20 13:30:23 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>