ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8916 ครั้ง ]

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางคลอง 30
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-16 11:00:21 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรุณรังษี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-16 10:20:21 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-16 10:00:33 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-16 09:32:41 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-16 09:28:31 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-16 09:25:37 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-16 09:20:34 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-16 09:18:05 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-16 09:15:00 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-16 09:08:19 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-16 09:04:36 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
ต้อนรับ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้โอกาสมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-11 14:43:55 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-11 10:44:12 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-11 10:40:28 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
มอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่นักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-11 10:36:17 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
ความมีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อสังคม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-06 10:37:28 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
อกศจ.(ผู้แทน กศจ.นครนายก) ร่วมประชุม อกศจ.(บุคคล) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-05 16:16:41 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
การประชุมผู้บริหารเขต/ที่ปรึกษา/ประธานศูนย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-05 11:46:49 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
ประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-05 11:28:19 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-05 11:27:13 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-02 09:51:03 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
มอบนโยบายการบริหารสำนักงานเขต ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งใหม่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-28 17:01:08 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-28 17:00:38 ผู้เยี่ยมชม : 343 ครั้ง
ต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คนใหม่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-27 14:22:34 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
เยี่ยมนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ของโรงเรียนวัดดอนยอป่วยเป็นไข้หวัดสายพันธ์ A
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-26 14:03:18 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
การประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-26 13:33:30 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
ติดตามสถานการณ์ไฟป่าบริเวณเขาส่องกล้อง ณ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-25 13:34:19 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
การประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ โครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ให้กับคณะครูในอำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-24 16:01:23 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ตรวจโรงเรียนวัดโคกลำดวน เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-24 15:59:52 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
ตรวจโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-24 15:58:07 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/41 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>