ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 7736 ครั้ง ]

รวมใจจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-03 13:26:25 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
นายจำลอง เรียงศรีเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) รับมอบโล่รางวัล OBECQA โรงเรียนมาตรฐานสากล จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-03 12:10:11 ผู้เยี่ยมชม : 98 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมี่ยน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-03 12:04:44 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
ประชุมประธานศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-27 12:48:14 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ครั้งที่ 3/2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-20 14:17:33 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-19 18:56:37 ผู้เยี่ยมชม : 397 ครั้ง
คณะครูให้การต้อนรับ คณะปปช ซึ่งเข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-12 10:48:26 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดดอนยอ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-09 14:10:55 ผู้เยี่ยมชม : 102 ครั้ง
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-09 14:06:28 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
โครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-09 13:49:14 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ไหว้พระ เดินชมสวนผัก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-09 13:07:40 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
กิจกรรมการแข่งขันวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-09 12:31:58 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
คณะกรรมการนิเทศบูรณาการ สพฐ ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-25 19:22:00 ผู้เยี่ยมชม : 74 ครั้ง
คณะกรรมการนิเทศบูรณาการ สพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-25 19:13:47 ผู้เยี่ยมชม : 145 ครั้ง
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-25 19:08:26 ผู้เยี่ยมชม : 127 ครั้ง
ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-16 12:15:58 ผู้เยี่ยมชม : 139 ครั้ง
คณะนิเทศ ติดตามกลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-16 12:07:29 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
คณะนิเทศ ติดตามกลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-16 12:01:00 ผู้เยี่ยมชม : 102 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนดีใกล้บ้าน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-16 11:50:45 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนดีใกล้บ้าน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-16 11:43:58 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
ขอแสดงความยินดี“หนูน้อยจ้าวเวหา”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-16 11:21:01 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกคนของโรงเรียนวัดบ้านพริก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-29 15:00:37 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำ ปี2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-28 10:25:11 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม และโรงเรียนบ้านคลอง 30
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-27 20:41:55 ผู้เยี่ยมชม : 76 ครั้ง
ประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-27 20:31:47 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมดูอาการเด็กนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-27 20:27:45 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-27 20:24:28 ผู้เยี่ยมชม : 76 ครั้ง
นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-27 20:21:51 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-27 20:19:31 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-23 13:52:30 ผู้เยี่ยมชม : 81 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>