ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 5774 ครั้ง ]

โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ)นำคณะครูนักเรียนเข้าร่วมโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-21 13:47:43 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
การแข่งขันกีฬา -กีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-21 12:42:28 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
ชลนายกร่วมใจ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-06 13:01:45 ผู้เยี่ยมชม : 65 ครั้ง
เรียนสนุกสุขใจที่โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-05 13:46:44 ผู้เยี่ยมชม : 318 ครั้ง
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เครื่องบินจำลองพลังยาง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-04 20:49:26 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
รำวงมาตรฐานระดับ ป.1- ป.6 ของโรงเรียนวัดท่าทราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-22 12:12:20 ผู้เยี่ยมชม : 96 ครั้ง
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-22 11:07:48 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-22 11:03:54 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
สนามการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-22 10:05:23 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-22 09:54:21 ผู้เยี่ยมชม : 129 ครั้ง
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-04 14:55:12 ผู้เยี่ยมชม : 368 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-27 13:14:38 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
รายงานสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนวัดวังปลาจีด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-27 13:04:25 ผู้เยี่ยมชม : 175 ครั้ง
รายงานสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-27 12:57:15 ผู้เยี่ยมชม : 81 ครั้ง
ชมรมค่ายอาสา มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่นและแปลงเกษตร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-27 12:53:02 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าทราย ส้ร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆให้กับนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-13 15:34:26 ผู้เยี่ยมชม : 85 ครั้ง
คณะยุวกาชาดอาสาโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-12 10:26:06 ผู้เยี่ยมชม : 73 ครั้ง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เพื่อคัดเลือกตัวแทนร่วมแข่งขันระดับจังหวัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-06 16:31:14 ผู้เยี่ยมชม : 118 ครั้ง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-06 16:23:59 ผู้เยี่ยมชม : 70 ครั้ง
นิเทศลูกเสือโรงเรียนวัดโคกลำดวน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-06 16:01:20 ผู้เยี่ยมชม : 96 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมโครงการลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชันย์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-06 15:43:00 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
หาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับนโยบายการยุบรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-26 05:38:00 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
ทำดีด้วยหัวใจ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-26 05:33:57 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
อินเตอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาการของนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-26 05:31:50 ผู้เยี่ยมชม : 95 ครั้ง
ทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-26 05:27:07 ผู้เยี่ยมชม : 127 ครั้ง
ค่ายเยาวชนชวนสร้างความดี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-26 05:24:17 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้กับนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-25 19:05:02 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง
คณะกตปน.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าทราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-25 19:02:11 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-01 08:58:18 ผู้เยี่ยมชม : 100 ครั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-28 10:36:17 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>