ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 7740 ครั้ง ]

ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อํานวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ของนางวาสนา บานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-23 16:30:31 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อํานวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ของนายสิทธิชัย คำเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหอย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-23 14:17:46 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
งานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-21 16:32:31 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมครูวิทยากรโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" ปีที่ 6 พ.ศ.2563
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-21 12:20:28 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
สวดพระอภิธรรมศพ นายประสงค์ มากสุข อายุ 41 ปี นางสุพัตตรา จำรัส อายุ 42 ปี บิดา มารดา ของเด็กชายธนัญชัย มากสุข นักเรียนโรงเรียนวัดท่าทราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-21 09:55:48 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
เยี่ยม เด็กชายธนัญชัย มากสุข นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนวัดท่าทราย ซึ่งประสบอุบัติเหตุ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-21 08:26:16 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ของแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดทองจรรยา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-20 16:12:36 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
ปฐมนิเทศ ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการคัดเลือก เข้ารับการอบรม ในโอกาสมาฝึกประสบการณ์ที่สพป.ต้นแบบ รวมทั้งศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น สังกัดสพป.นครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-20 13:33:13 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-14 08:52:27 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-10 12:18:53 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-09 11:59:02 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-09 11:57:31 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-09 11:50:12 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-09 11:42:49 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
พิธีรดน้ำศพบุตรชาย นางหัสสา กาหล่ำ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-03 17:04:55 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
เป็นกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-24 16:11:01 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
นิเทศ ติดตาม และให้คำแนะนำการอ่าน-การเขียน การเตรียมสอบ RTและNT
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-17 11:37:14 ผู้เยี่ยมชม : 36 ครั้ง
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนวัดพราหมณี หมู่ที่ 9 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-16 13:39:08 ผู้เยี่ยมชม : 82 ครั้ง
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนวัดพราหมณี หมู่ที่ 9 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-16 13:35:37 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
สร้างกำลังใจร่วมกันเพื่อฝันที่ยิ่งใหญ่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-11 12:11:39 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-11 11:35:52 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ ประจำปี พ.ศ. 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-06 11:06:01 ผู้เยี่ยมชม : 203 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาการศึกษาบ้านพริก-พิกุลออก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-27 10:51:48 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-26 14:39:49 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง
ประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ( จังหวัดนครนายก )
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-22 11:33:32 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาประจำเขตตรวจราชการที 8 และ 9 (ภาคตะวันออก)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-20 16:43:06 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-23 10:03:54 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ในระยะเวลา 1 ปี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-22 12:20:55 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-04 14:15:03 ผู้เยี่ยมชม : 747 ครั้ง
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-03 14:30:32 ผู้เยี่ยมชม : 121 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>