ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8919 ครั้ง ]

การประชุม “โครงการ Learning Cion เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-20 09:50:18 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-19 10:59:18 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-18 15:00:04 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ของ นายสิทธิ์ประภาน ไทยเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวลอย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-18 14:26:43 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะวากยาว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-18 14:07:31 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-18 13:42:16 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินสะอาด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-18 13:15:27 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-18 11:58:41 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-18 11:25:56 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-18 11:02:04 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
10 จุดเสี่ยง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-18 11:00:44 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสว่าง
ผู้โพสต์ :
เมื่อ : 2020-03-18 10:26:55 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-18 09:29:35 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-17 15:02:49 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบเมย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-17 14:56:03 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังตูม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-17 14:20:06 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-17 13:30:06 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-17 13:10:37 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-17 11:29:09 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-17 10:53:12 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชัย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-17 10:39:22 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-17 10:37:28 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-17 10:33:53 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอารีราษฎร์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-16 16:06:36 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-16 15:27:26 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-16 15:04:01 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 30
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-16 14:41:33 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-16 14:06:14 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-16 13:42:13 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-16 13:17:40 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/41 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>