ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 4689 ครั้ง ]

ขอขอบคุณทุกท่านที่เมตตากับพวกเราชาวโรงเรียนดอนยอ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-25 11:23:28 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
ขอขอบคุณทุกท่านกลุ่มช่างมีนอาสาศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-24 15:46:21 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
บรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับอำเภอบ้านนา “บ้านนาเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-17 13:51:26 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
ขอขอบคุณทหารจิตอาสาค่ายป. 2 พัน 102 รอ.ที่ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนของพวกเรา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-17 13:19:14 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
แนะนำวิเคราะห์ข้อสอบ NTและ RT
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-17 11:51:39 ผู้เยี่ยมชม : 86 ครั้ง
พลังมดงานโรงเรียนวัดท่าทราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-17 11:18:07 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
กีฬาสามัคคีศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปากพลี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-17 10:58:42 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
ตลาดนัดพอเพียง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-28 15:51:00 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์สามัคคี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-26 13:03:49 ผู้เยี่ยมชม : 87 ครั้ง
ขอขอบพระคุณบริษัทโตโยต้า มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-26 12:29:47 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-26 12:27:24 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเกาะกระชาย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-26 12:12:23 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
"วินัยขั้นต้นส้นชิดฝา"
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-22 11:57:11 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ)นำคณะครูนักเรียนเข้าร่วมโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-21 13:47:43 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
การแข่งขันกีฬา -กีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-21 12:42:28 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
ชลนายกร่วมใจ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-06 13:01:45 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
เรียนสนุกสุขใจที่โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-05 13:46:44 ผู้เยี่ยมชม : 188 ครั้ง
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เครื่องบินจำลองพลังยาง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-04 20:49:26 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
รำวงมาตรฐานระดับ ป.1- ป.6 ของโรงเรียนวัดท่าทราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-22 12:12:20 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-22 11:07:48 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-22 11:03:54 ผู้เยี่ยมชม : 36 ครั้ง
สนามการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-22 10:05:23 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-22 09:54:21 ผู้เยี่ยมชม : 76 ครั้ง
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-10-04 14:55:12 ผู้เยี่ยมชม : 323 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-27 13:14:38 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
รายงานสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนวัดวังปลาจีด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-27 13:04:25 ผู้เยี่ยมชม : 114 ครั้ง
รายงานสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-27 12:57:15 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
ชมรมค่ายอาสา มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่นและแปลงเกษตร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-27 12:53:02 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าทราย ส้ร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆให้กับนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-13 15:34:26 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง
คณะยุวกาชาดอาสาโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-12 10:26:06 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>