ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 7727 ครั้ง ]

บัณฑิตน้อยที่โรงเรียนวัดทองย้อย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-17 08:35:47 ผู้เยี่ยมชม : 110 ครั้ง
สานสัมพันธ์วันวิชาการ ของกลุ่มป่าขะ- เขาเพิ่ม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-14 15:08:44 ผู้เยี่ยมชม : 82 ครั้ง
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-14 14:11:28 ผู้เยี่ยมชม : 82 ครั้ง
การเตรียมการจัดงาน” สภากาแฟ”ประจำปี 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-14 13:02:03 ผู้เยี่ยมชม : 89 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลองค์ประกอบการย้าย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-14 12:59:09 ผู้เยี่ยมชม : 104 ครั้ง
ร่วมประชุมการตรวจติดตามการบริหารจัดการขยะ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-14 12:55:54 ผู้เยี่ยมชม : 72 ครั้ง
สรุปการศึกษาดูงาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-13 16:50:47 ผู้เยี่ยมชม : 79 ครั้ง
ศึกษาดูงานการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-13 15:15:39 ผู้เยี่ยมชม : 78 ครั้ง
งาน"ช้อป.เพื่อเกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-11 23:04:12 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบเขียนตอบ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-09 11:33:41 ผู้เยี่ยมชม : 73 ครั้ง
ประชุมเตรียมการศึกษาดูงาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-09 11:24:11 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ NT
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-09 11:17:14 ผู้เยี่ยมชม : 97 ครั้ง
ประชุมรองผอ.สพป.นครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-07 10:11:55 ผู้เยี่ยมชม : 154 ครั้ง
พิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยะฐานะหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ 6
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-07 10:04:47 ผู้เยี่ยมชม : 88 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย “ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-06 11:24:23 ผู้เยี่ยมชม : 80 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางของโรงเรียนวัดหนองทองทราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-02 15:01:39 ผู้เยี่ยมชม : 179 ครั้ง
ตรวจติดตามการประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-02 14:57:51 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-02 14:52:38 ผู้เยี่ยมชม : 98 ครั้ง
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 / 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-28 16:34:18 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-28 14:23:17 ผู้เยี่ยมชม : 78 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-28 13:54:26 ผู้เยี่ยมชม : 85 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินวัดความสามารถของนักเรียนด้านการอ่านและการเขียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-28 13:48:56 ผู้เยี่ยมชม : 65 ครั้ง
ประชุมและชมงานของสถาบันเทคโนโลยีนิวเครียร์แห่งชาติ( องค์การมหาชน)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-28 13:42:04 ผู้เยี่ยมชม : 76 ครั้ง
เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-28 13:32:05 ผู้เยี่ยมชม : 157 ครั้ง
ร่วมแสดงความยินดี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-21 15:19:30 ผู้เยี่ยมชม : 87 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-15 15:08:48 ผู้เยี่ยมชม : 6436 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-15 14:59:34 ผู้เยี่ยมชม : 80 ครั้ง
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านพริก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-09 22:29:23 ผู้เยี่ยมชม : 136 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-07 12:56:36 ผู้เยี่ยมชม : 90 ครั้ง
เตรียมการประชุมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-07 12:40:06 ผู้เยี่ยมชม : 101 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 30/37 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 >>