ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 5095 ครั้ง ]

โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-02-07 13:32:29 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
ดร.รักชนก คำวัจนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) นิเทศ ติดตามและประเมินผล การซักซ้อม รายการกิจกรรมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้โพสต์ : วัดพลอยกระจ่างศรี
เมื่อ : 2020-02-06 19:10:16 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) คณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
ผู้โพสต์ : วัดพลอยกระจ่างศรี
เมื่อ : 2020-02-06 15:21:54 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ได้ทำการทดลองใช้สื่อคณิตศาสตร์กับนักเรียนโรงเรียนวัดโคกสว่าง
ผู้โพสต์ : วัดโคกสว่าง
เมื่อ : 2020-02-06 09:10:59 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
"ปลูกต้นไม้แห่งความรัก"
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-04 14:03:49 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
"บ้านวิชาการ"ที่โพธ์แก้วเบญจธาราม
ผู้โพสต์ : วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
เมื่อ : 2020-02-03 14:21:08 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-03 13:05:37 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
ร่วมแรงร่วมใจพวกเราชาวโรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-03 12:25:57 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
นักเรียนโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร "สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้า"
ผู้โพสต์ : วัดพลอยกระจ่างศรี
เมื่อ : 2020-01-30 13:50:04 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
ผู้โพสต์ : บ้านหนองกันเกรา
เมื่อ : 2020-01-30 11:41:24 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียน
ผู้โพสต์ : วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
เมื่อ : 2020-01-30 11:29:21 ผู้เยี่ยมชม : 26 ครั้ง
กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้
ผู้โพสต์ : บ้านหนองกันเกรา
เมื่อ : 2020-01-30 11:20:48 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองกันเกราประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563
ผู้โพสต์ : บ้านหนองกันเกรา
เมื่อ : 2020-01-30 10:38:25 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
โรงเรียนวัดโคกสว่าง ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน
ผู้โพสต์ : วัดโคกสว่าง
เมื่อ : 2020-01-29 12:57:12 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
เพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนในการเตรียมการติวเข้มการสอบ O-Net , NT ,RT , และข้อสอบกลาง สพฐ.
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-01-29 10:49:51 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแขวน นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2/2562
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-01-29 10:44:54 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
กินกรรมปลูกผักโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : วัดโคกสว่าง
เมื่อ : 2020-01-28 16:45:05 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าชัย รับมอบทุนการศึกษา งานหุบเมยโมโตครอส ครั้งที่ 4
ผู้โพสต์ : วัดท่าชัย
เมื่อ : 2020-01-28 16:26:59 ผู้เยี่ยมชม : 160 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ชี้แจงหลักปฏิบัติและวิธีป้องกันเชื้อไวรัสอู่ฮั่นหรือโคโรนาไวรัส ให้กับนักเรียน
ผู้โพสต์ : วัดพลอยกระจ่างศรี
เมื่อ : 2020-01-28 13:49:01 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net ของโรงเรียนวัดท่าทราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-24 15:54:15 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
แคนตาลูปโรงเรียนวัดหนองรี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-24 13:53:08 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
นักเรียนโรงเรียนบ้านดงแขวน ทำกิจกรรมวินัยเชิงบวก
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-01-24 13:50:52 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1/2563
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-01-24 13:37:41 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
งานวันครูอำเภอองครักษ์
ผู้โพสต์ : บ้านหัวหมอน
เมื่อ : 2020-01-21 14:06:59 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ผู้โพสต์ : วัดดอนยอ
เมื่อ : 2020-01-21 13:00:23 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับทอง
ผู้โพสต์ : บ้านหัวหมอน
เมื่อ : 2020-01-20 13:34:35 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าชัย ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนสนามเด็กเล่นใหม่ให้นักเรียนโรงเรียนวัดท่าชัย
ผู้โพสต์ : วัดท่าชัย
เมื่อ : 2020-01-20 13:16:28 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-13 12:38:25 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
งานวันเด็กที่โรงเรียนบ้านเขาดิน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-10 11:18:52 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
งานวันเด็กที่โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-10 10:39:34 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>