ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8325 ครั้ง ]

การประเมินผลสัมฤทธิการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ครั้งที่ 1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-07 09:25:41 ผู้เยี่ยมชม : 214 ครั้ง
การประเมินผลสัมฤทธิการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ครั้งที่ 1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-07 09:15:58 ผู้เยี่ยมชม : 107 ครั้ง
การประเมินผลสัมฤทธิการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ครั้งที่ 1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-07 09:09:44 ผู้เยี่ยมชม : 102 ครั้ง
การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-05 13:43:02 ผู้เยี่ยมชม : 136 ครั้ง
โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร รุ่นที่ 1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-04 12:36:35 ผู้เยี่ยมชม : 146 ครั้ง
รับศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-01 14:53:49 ผู้เยี่ยมชม : 186 ครั้ง
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-01 14:18:23 ผู้เยี่ยมชม : 143 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-30 15:28:39 ผู้เยี่ยมชม : 142 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดดอนยอ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-30 15:19:34 ผู้เยี่ยมชม : 224 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดพบเครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-29 21:39:02 ผู้เยี่ยมชม : 128 ครั้ง
เปิดการพัฒนาศักยภาพลูกเสือสำรอง/ลูกเสือสามัญ/ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ :สู่การเรียนรู้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-29 21:20:32 ผู้เยี่ยมชม : 130 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลการประเมิน NTเป็นฐานด้วยกระบวนการ”ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ “
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-29 21:08:34 ผู้เยี่ยมชม : 102 ครั้ง
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ณ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-22 21:27:34 ผู้เยี่ยมชม : 220 ครั้ง
ตรวจติดตามผลการตรวจราชการของผอ.สพป.นครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-22 20:59:10 ผู้เยี่ยมชม : 151 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีที่ กคศ. กำหนด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-22 11:56:19 ผู้เยี่ยมชม : 138 ครั้ง
สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-21 10:29:29 ผู้เยี่ยมชม : 146 ครั้ง
ประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-20 14:37:23 ผู้เยี่ยมชม : 124 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด สพป.นครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-20 14:27:05 ผู้เยี่ยมชม : 138 ครั้ง
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-18 10:52:29 ผู้เยี่ยมชม : 103 ครั้ง
มนัสการหลวงพ่ออุดมทรัพย์พระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าคณะอำเภอองค์รักษ์ เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-16 13:39:14 ผู้เยี่ยมชม : 177 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-16 12:25:05 ผู้เยี่ยมชม : 165 ครั้ง
การประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-11 16:45:37 ผู้เยี่ยมชม : 143 ครั้ง
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยที่ไม่มีวุฒิทางครูพร้อมบรรยายพิเศษให้กับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยโดยไม่มีวุฒิทางครูในหน่วยพัฒนาที่1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-11 15:26:24 ผู้เยี่ยมชม : 145 ครั้ง
บรรยายการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional learning Community)” ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 3
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-08 09:46:20 ผู้เยี่ยมชม : 311 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-08 09:34:19 ผู้เยี่ยมชม : 104 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติในโครงการคุณธรรม สพฐ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-08 09:31:45 ผู้เยี่ยมชม : 124 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-01 13:09:23 ผู้เยี่ยมชม : 108 ครั้ง
กาชาดนครนายก มรดกธรรมชาติโลก ประจำปี พ.ศ. 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-01 13:01:28 ผู้เยี่ยมชม : 116 ครั้ง
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional learning Community)” ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-04-27 16:58:16 ผู้เยี่ยมชม : 206 ครั้ง
จังหวัดนครนายก เตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-04-27 16:40:27 ผู้เยี่ยมชม : 108 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 29/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>