ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8327 ครั้ง ]

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยโรงเรียนวัดป่าขะ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-04 12:01:18 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยภูมิเขต 1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-29 16:43:01 ผู้เยี่ยมชม : 92 ครั้ง
สพป.นครนายกให้ความช่วยเหลือครอบครัวน้องฟ้าดาว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-29 16:34:21 ผู้เยี่ยมชม : 111 ครั้ง
กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ปัญญา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-28 13:56:25 ผู้เยี่ยมชม : 76 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามผล การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-28 11:36:37 ผู้เยี่ยมชม : 73 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา( STEM Education)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-27 13:59:00 ผู้เยี่ยมชม : 90 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการ Active Learning
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-27 12:05:00 ผู้เยี่ยมชม : 171 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-27 11:54:32 ผู้เยี่ยมชม : 96 ครั้ง
สพป.นครนายก สัญจร อำเภอเมืองนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-22 15:57:41 ผู้เยี่ยมชม : 108 ครั้ง
เปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-22 15:51:50 ผู้เยี่ยมชม : 80 ครั้ง
สพป.นครนายกสัญจรอำเภอ องครักษ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-22 15:37:07 ผู้เยี่ยมชม : 95 ครั้ง
สพป.นครนายกสัญจรอำเภอบ้านนา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-22 15:32:57 ผู้เยี่ยมชม : 97 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพป. นครนายก สัญจร 4 จุด )
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-17 16:34:40 ผู้เยี่ยมชม : 74 ครั้ง
นโยบายโรงเรียนคุณธรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-17 16:33:02 ผู้เยี่ยมชม : 105 ครั้ง
โรงเรียนวัดหุบเมยร่วมบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-17 16:27:58 ผู้เยี่ยมชม : 94 ครั้ง
การจัดค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน(English Boot Camp 2517)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-17 16:25:04 ผู้เยี่ยมชม : 96 ครั้ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรม เขตตรวจราชการที่ 3
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-17 16:22:46 ผู้เยี่ยมชม : 95 ครั้ง
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-13 12:15:13 ผู้เยี่ยมชม : 70 ครั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-13 12:10:48 ผู้เยี่ยมชม : 77 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาดินแดนมรดกธรรมชาติโลกกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-12 21:10:26 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-10 15:20:37 ผู้เยี่ยมชม : 90 ครั้ง
บันทึกเสียงกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-10 15:07:33 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
ขอขอบคุณผู้บิริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-10 15:00:11 ผู้เยี่ยมชม : 112 ครั้ง
เป็นประธานการประชุม รองผอ.สพป.นครนายก ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-10 14:56:25 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
โครงการพัฒนาการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ด้านการคิดเลขแบบอินเดีย (เวทคณิต)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-10 14:52:41 ผู้เยี่ยมชม : 72 ครั้ง
จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น(Best Practice)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-10 14:50:49 ผู้เยี่ยมชม : 99 ครั้ง
ประชุมรองผอ.สพป.นครนายก ประธานกลุ่มโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-10 14:48:21 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
โครงการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมกับการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-10 14:35:40 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
วิทยากรการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานสำหรับผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในยุค ThaiLand 4.0
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-10 14:32:51 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครองที่ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมเงิน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-04 11:53:07 ผู้เยี่ยมชม : 78 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 26/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>