ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8912 ครั้ง ]

พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-01 10:32:11 ผู้เยี่ยมชม : 74 ครั้ง
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-01 10:25:18 ผู้เยี่ยมชม : 200 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมซ้อมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-01 10:20:07 ผู้เยี่ยมชม : 77 ครั้ง
การประเมินการปฏิบัติการงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-31 12:07:28 ผู้เยี่ยมชม : 70 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-31 11:38:17 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (o- net )
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-29 09:52:23 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
ประเมิน(Evaluation Team)ผู้บริหารสถาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-26 15:49:14 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
การถ่ายทอดสด ระบบ VDO Conference
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-26 15:37:58 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
มอบเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 “ขุนด่านเกมส์”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-26 15:33:17 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 “ขุนด่านเกมส์”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-26 15:25:12 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
เปิดงานกีฬามวยสากลสมัครเล่น
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-26 15:10:08 ผู้เยี่ยมชม : 73 ครั้ง
การประเมิน ( Evaluation Team )ผู้บริหารโรงเรียนวัดท่ามะปราง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-26 15:05:27 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
ประเมิน(Evaluation Team) ผู้บรืหารสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-26 14:59:27 ผู้เยี่ยมชม : 73 ครั้ง
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-26 14:49:01 ผู้เยี่ยมชม : 70 ครั้ง
การประเมิน(Evaluation Team)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-23 14:07:08 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง
การประเมิน(Evaluation Team)ผู้อำนวยการสถานสึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-23 14:00:23 ผู้เยี่ยมชม : 65 ครั้ง
ประชุมทางไกล ( VDO Conference
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-23 13:54:40 ผู้เยี่ยมชม : 125 ครั้ง
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-22 17:45:54 ผู้เยี่ยมชม : 78 ครั้ง
ระเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-17 16:12:42 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-17 16:08:03 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
“ พุธเช้าข่าวสพฐ.”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-17 16:01:22 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
วันครู
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-17 15:53:56 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
ร่วมเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 "ขุนด่านเกมสฺ์"
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-17 15:21:31 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
เชิญชมการประชุมทางไกลมอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-17 12:58:38 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-11 10:49:51 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-09 14:38:03 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
ประชุมเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/ 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-09 10:46:33 ผู้เยี่ยมชม : 74 ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-08 17:01:46 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
ความประทับใจกับผู้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-08 13:42:31 ผู้เยี่ยมชม : 89 ครั้ง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-05 16:33:57 ผู้เยี่ยมชม : 110 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/41 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>