ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8886 ครั้ง ]

พุธเช้าข่าวโรงเรียน”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-22 11:55:18 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
พุธเช้าข่าวสพฐ.
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-22 11:51:26 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะครู และ นักเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-22 11:25:42 ผู้เยี่ยมชม : 121 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจครู และ นักเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-22 11:20:25 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ คณะครู และ นักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-20 14:27:29 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
ประชุม Video Conference เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-20 13:46:20 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจกับนักเรียน คุณครู และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบเมย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-20 13:41:53 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจกับนักเรียน คุณครู และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-20 13:35:53 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
อบ วารสารสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร “วังไทรวิทยาคม”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-20 12:42:30 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
ประชุมคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำอำเภอ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-15 11:49:22 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
พุธเช้าข่าวสพฐ.
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-14 14:01:35 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
พุธ เช้า ข่าว โรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-14 13:58:57 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่.1 ปีการศึกษา 2560 ต
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-14 13:56:57 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่.1 ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-14 13:54:49 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
ร่วมประชุมชี้แจงเครื่องมือตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-14 13:50:07 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
แสดงความยินดีกับนักเรียนคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-14 13:48:52 ผู้เยี่ยมชม : 87 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-14 13:47:25 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-11 15:36:27 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนและคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนต่าง ๆ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-11 15:33:59 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-11 15:24:17 ผู้เยี่ยมชม : 193 ครั้ง
ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-11 15:20:45 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบด้วยข้อสอลมาตรฐานกลาง ของ สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ 23 และ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-07 11:58:03 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
การสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-07 11:36:12 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-06 15:12:38 ผู้เยี่ยมชม : 78 ครั้ง
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-02 15:22:10 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
ประชุมประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-02 15:19:03 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
ประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-02 15:17:02 ผู้เยี่ยมชม : 78 ครั้ง
ติดตามความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียน โรงเรียนวัดท่าทราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-02 15:14:10 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
เตรียมความพร้อมในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-02 15:12:17 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
พุธ เช้า ข่าว สพฐ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-01 10:43:14 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/41 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>