ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 7660 ครั้ง ]

งานเลี้ยงส่งดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สพป.นครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-14 11:14:26 ผู้เยี่ยมชม : 160 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.นครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-14 11:05:36 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง
สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-11 09:27:30 ผู้เยี่ยมชม : 76 ครั้ง
การติดตามนักเรียนให้กลับเข้าเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-11 09:09:43 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-10 11:20:07 ผู้เยี่ยมชม : 157 ครั้ง
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-10 09:44:59 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-10 09:43:25 ผู้เยี่ยมชม : 116 ครั้ง
คัดเลือกผู้เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-04 15:53:03 ผู้เยี่ยมชม : 153 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-03 11:46:40 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
แข่งขันแบบทดสอบการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ป. 4 – ป.6
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-02 16:17:57 ผู้เยี่ยมชม : 122 ครั้ง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-02 13:13:10 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-02 12:32:35 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
สพป.นครนายกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-02 11:50:28 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-31 17:06:05 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-30 11:58:21 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดกิจกรรมสามัคคีสัมพันธ์ สายฝัน ห้องเรียนกีฬา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-30 11:19:28 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
ขอเชิญเที่ยวชมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-30 09:43:24 ผู้เยี่ยมชม : 188 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการจัดประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสาระดนตรีและสาระนาฏศิลป
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-30 09:15:08 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
พิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-26 20:34:02 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
พิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-26 12:54:59 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดนครนายก ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-23 21:21:35 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-23 21:17:06 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษาชึ่งรับผิดชอบรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-23 21:11:28 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-15 20:57:57 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านคลอง 1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-15 20:54:10 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
ต้อนรับคณะผู้ฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-15 19:57:55 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
การเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-15 15:56:03 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-15 15:48:38 ผู้เยี่ยมชม : 36 ครั้ง
การประชุมประธานและเลขานุการคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 / 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-10 14:01:49 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
ประชุมบุคลากรในกลุ่ม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-10 13:47:53 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>