ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 7669 ครั้ง ]

“ พุธเช้าข่าวสพฐ.”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-17 16:01:22 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
วันครู
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-17 15:53:56 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
ร่วมเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 "ขุนด่านเกมสฺ์"
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-17 15:21:31 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
เชิญชมการประชุมทางไกลมอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-17 12:58:38 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-11 10:49:51 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-09 14:38:03 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
ประชุมเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/ 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-09 10:46:33 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-08 17:01:46 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
ความประทับใจกับผู้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-08 13:42:31 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-05 16:33:57 ผู้เยี่ยมชม : 82 ครั้ง
จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-05 16:27:44 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามความเรียบร้อยของโรงเรียนที่เป็นสนามแข่งขันงาน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 “
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-25 15:23:39 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง
จัดงานดิน– วิ่ง มินิฮาล์ มาราธอน ขุนด่านเกมส์ 2017 ครั้งที่ 1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-25 15:12:26 ผู้เยี่ยมชม : 98 ครั้ง
สพป.นครนายก ประชุมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำปี 2561และร่วมทำ MOU
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-25 15:10:07 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
จัดแถลงข่าว “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 “ ในวันที่ 4- 6 มกราคม 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-25 15:07:44 ผู้เยี่ยมชม : 65 ครั้ง
ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอน ขุนด่านเกมส์ 2017
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-25 15:05:31 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอน ขุนด่านเกมส์ 2017
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-25 15:01:54 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสประชุมเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปี 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-25 15:00:08 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน ( ค่าใช้สอย )
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-21 16:49:12 ผู้เยี่ยมชม : 70 ครั้ง
ขอเชิญชวนข้าราชการ ทุกหน่วยงาน คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอน ขุนด่านเกมส์ 2017
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-21 16:47:44 ผู้เยี่ยมชม : 76 ครั้ง
โรงเรียนคุณธรรมด้วยกระบวนการ PLC
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-21 16:46:34 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
ข้าชมสนามกีฬาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-21 16:34:38 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
ประชุมบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-21 16:32:00 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้ง 20 โรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-21 16:28:51 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
นำคณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ร่วมสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-21 16:26:49 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ที่ฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-21 16:24:27 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
สวัสดีปีใหม่นายอำเภอบ้านนา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-21 16:22:54 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
สวัสดีปีใหม่ท่านพ.ต.อ.วันชัยูจิตรผกก.สถานีตำรวจภูธรองครักษ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-21 16:18:55 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
สวัสดีปีใหม่นายอำเภอองครักษ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-21 16:17:34 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
พบพลโทสิทธิพล ชินสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-14 17:37:23 ผู้เยี่ยมชม : 78 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>