ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 5093 ครั้ง ]

ขอขอบคุณ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-09-04 22:31:11 ผู้เยี่ยมชม : 101 ครั้ง
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-09-04 22:16:03 ผู้เยี่ยมชม : 107 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-09-04 21:59:04 ผู้เยี่ยมชม : 88 ครั้ง
ศึกษาดูงาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-08-27 19:35:04 ผู้เยี่ยมชม : 176 ครั้ง
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-08-20 13:11:14 ผู้เยี่ยมชม : 111 ครั้ง
การเรียนร่วม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-08-10 20:11:35 ผู้เยี่ยมชม : 113 ครั้ง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-08-09 23:26:41 ผู้เยี่ยมชม : 143 ครั้ง
ร่วมแสดงความยินดี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-08-01 14:29:27 ผู้เยี่ยมชม : 120 ครั้ง
ร่วมจัดกิจกรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-07-31 11:52:46 ผู้เยี่ยมชม : 100 ครั้ง
ติดตามตรวจสอบมาตรฐานการเรียนร่วม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-07-30 08:39:40 ผู้เยี่ยมชม : 119 ครั้ง
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-07-29 16:37:51 ผู้เยี่ยมชม : 164 ครั้ง
ประเมินโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-07-26 12:58:29 ผู้เยี่ยมชม : 117 ครั้ง
กิจกรรมเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มโรงเรียนปากพลี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-07-14 10:12:19 ผู้เยี่ยมชม : 215 ครั้ง
ตรวจติดตามความเสียหายหลังจากน้ำท่วมโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-07-14 09:38:19 ผู้เยี่ยมชม : 130 ครั้ง
ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-07-13 09:36:40 ผู้เยี่ยมชม : 104 ครั้ง
ประเมินคุณภาพโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-07-12 20:21:55 ผู้เยี่ยมชม : 99 ครั้ง
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-07-01 14:35:18 ผู้เยี่ยมชม : 121 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-06-21 20:33:35 ผู้เยี่ยมชม : 129 ครั้ง
"ลับให้คม บ่มให้ลึก"
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-06-12 21:43:31 ผู้เยี่ยมชม : 105 ครั้ง
พี่สอนน้อง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-06-11 21:01:58 ผู้เยี่ยมชม : 91 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวับ้านพริก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-06-11 20:21:02 ผู้เยี่ยมชม : 104 ครั้ง
รับมอบห้องสุขขา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-06-05 17:32:40 ผู้เยี่ยมชม : 172 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลอง 14ร่วมกันปลูกต้นไม้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-06-04 20:59:04 ผู้เยี่ยมชม : 131 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทรร่วมกันปลูกต้นไม้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-06-04 20:49:32 ผู้เยี่ยมชม : 129 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองทองทรายร่วมกันปลูกป่า
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-06-04 20:39:13 ผู้เยี่ยมชม : 162 ครั้ง
โรงเรียนบ้านชุมพล นำคณะครูนักเรียนและประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-06-02 11:13:18 ผู้เยี่ยมชม : 160 ครั้ง
โรงเรียนบ้านชวดบัวร่วมกันปลูกต้นไม้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-06-02 11:10:24 ผู้เยี่ยมชม : 172 ครั้ง
ต้อนรับคณะกลุ่มอาสาปันสุข มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-06-02 11:06:43 ผู้เยี่ยมชม : 108 ครั้ง
คณะครูและนักเรียนต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-06-02 11:02:27 ผู้เยี่ยมชม : 133 ครั้ง
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-05-22 17:18:13 ผู้เยี่ยมชม : 90 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>