ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 5098 ครั้ง ]

อบรมให้ความรู้เรื่อง ไวรัสโควิด-19
ผู้โพสต์ : วัดวังปลาจีด
เมื่อ : 2020-02-27 13:15:52 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
สอบปลายปี สพฐ. ปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : วัดวังปลาจีด
เมื่อ : 2020-02-27 13:13:37 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
พ.ต.ท.วัชระ พุมมา สวป.สภ.ปากพลีพร้อมสายตรวจ ได้มาให้บริการตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-02-27 08:59:20 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
การดำเนินการสอบปลายปี(สพฐ.)
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2020-02-26 15:39:14 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้โพสต์ : วัดวังปลาจีด
เมื่อ : 2020-02-26 14:36:23 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
วันรณรงค์ให้ปลอดจากไฟป่า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้โพสต์ : วัดวังปลาจีด
เมื่อ : 2020-02-26 14:32:49 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
การแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย กิจกรรมแนวปฎิบัติที่ดีรายด้านและกิจกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลาง
ผู้โพสต์ : วัดวังปลาจีด
เมื่อ : 2020-02-26 14:21:34 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
การจัดสอบปลายปี สพฐ. ปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-02-26 13:51:29 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าชัย : ร่วมงานรับตราตั้ง แต่งตั้งเจ้าอาวาส วัดท่าชัยศรีสุทธาวาส
ผู้โพสต์ : วัดท่าชัย
เมื่อ : 2020-02-26 10:55:09 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
ขอขอบคุณโรงพยาบาลองครักษ์ ให้ความรู้เรื่อง " ไวรัสโควิด 19 "
ผู้โพสต์ : วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
เมื่อ : 2020-02-24 13:39:45 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2020-02-24 12:55:56 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
จับจีบผ้าเนื่องในงานประจำปีมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2020-02-24 11:06:10 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
การประกวดแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทยกิจกรรมทักษะวิชาการกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลาง
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2020-02-24 10:41:04 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ ลิ้มสกุล นายเกรียงศักดิ์ จันดา และนางสาวธัญชนก สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปากพลี กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน มาให้ความรู้ เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียน และสาธิตการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือ 7 ขั้นตอน ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-02-20 14:37:47 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้โพสต์ : บ้านหนองกันเกรา
เมื่อ : 2020-02-19 15:14:21 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
ผู้โพสต์ : บ้านหนองกันเกรา
เมื่อ : 2020-02-19 15:09:01 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี)
ผู้โพสต์ : บ้านหนองกันเกรา
เมื่อ : 2020-02-19 15:05:28 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : วัดวังปลาจีด
เมื่อ : 2020-02-18 14:24:03 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าชัย : การทดสอบความสามารถการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้โพสต์ : วัดท่าชัย
เมื่อ : 2020-02-18 12:38:09 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-02-14 16:01:30 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
การทดสอบความสามารถการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์
ผู้โพสต์ : วัดเอี่ยมประดิษฐ์
เมื่อ : 2020-02-14 10:14:23 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
การประเมิณความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2020-02-14 09:45:52 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
การเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลอง 14
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2020-02-14 08:37:03 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ขอแสดงความไว้อาลัย ต่อผู้จากไปในเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-12 15:44:00 ผู้เยี่ยมชม : 290 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา
ผู้โพสต์ : วัดท่าชัย
เมื่อ : 2020-02-11 16:55:40 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าชัย ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน
ผู้โพสต์ : วัดท่าชัย
เมื่อ : 2020-02-11 16:46:11 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา
ผู้โพสต์ : วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
เมื่อ : 2020-02-11 12:41:50 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
กิจกรรม"ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"
ผู้โพสต์ : วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
เมื่อ : 2020-02-11 12:31:20 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ยจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
ผู้โพสต์ : วัดกุฎีเตี้ย
เมื่อ : 2020-02-08 11:59:52 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด
ผู้โพสต์ : วัดวังปลาจีด
เมื่อ : 2020-02-07 13:44:49 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>