ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8917 ครั้ง ]

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู อำเภอบ้านนา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-30 15:11:34 ผู้เยี่ยมชม : 85 ครั้ง
นมัสการ เจ้าอาวาสวัดช้าง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-30 15:05:50 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรากูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-30 15:02:14 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู อำเภอเมือง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-30 15:00:53 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู อำเภอองครักษ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-30 14:56:43 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
พุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-25 11:39:48 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-25 11:38:06 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
ดูแลบุคลากรในสังกัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-25 11:28:27 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-25 11:26:08 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคลพบเพื่อนครู
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-25 11:24:20 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
ติดตามอาการของเด็กนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-25 11:20:05 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-25 11:17:47 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่น 9 - 13 / 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-25 11:09:41 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
การตรวจข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-20 10:22:25 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง
สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-19 15:49:34 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
จัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-19 15:45:10 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-17 16:22:54 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-17 16:18:50 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
การพิจารณารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดนครนายกและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-17 16:09:54 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
ประชุมการรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-17 16:05:51 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร" ปีงบประมาณ 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-17 16:01:30 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง
อวยพรเนื่องในวันปีใหม่ของไทย กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ท่านณัฐพงศ์ ศิริชนะ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-17 09:00:26 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
อวยพรเนื่องในวันปีใหม่ของไทย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-17 08:45:38 ผู้เยี่ยมชม : 76 ครั้ง
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-10 16:12:13 ผู้เยี่ยมชม : 74 ครั้ง
จัดอบรมครูผ่านระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-10 16:03:44 ผู้เยี่ยมชม : 73 ครั้ง
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-06 11:20:35 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมนครนายกมรดกไทย ใต้ร่มพระบารมี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-03 14:13:08 ผู้เยี่ยมชม : 102 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมและการปลูกต้นไม้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-03 14:06:56 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-03 13:53:39 ผู้เยี่ยมชม : 74 ครั้ง
อบรมทางไกลให้กับครูพี่เลี้ยงศูนย์ Stem Education ผ่านระบบทางไกล Video Conference
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-03 11:30:45 ผู้เยี่ยมชม : 176 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/41 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>