ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 7738 ครั้ง ]

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพนักเรียน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ของโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตารามและ โรงเรียนวัดจันทร์เรือง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-26 16:09:09 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
การประเมินคุณภาพนักเรียน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ของโรงเรียนบ้านเขาดิน บริหารงานโดย นายรัตนชัย วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินและโรงเรียนวัดเกาะกระชาย บริหารงานโดยนายถาวร พลูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกระชาย โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่บริหารงานโดยนายสมภพ มหาโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม่ไผ่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-26 16:02:01 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
คณะตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพนักเรียน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ของโรงเรียนวัดคีรีวัน โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-26 15:58:30 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพนักเรียน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-26 15:53:38 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว 21/2560)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-26 15:52:13 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพนักเรียน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ของโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธารามและโรงเรียนวัดบ้านพริก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-26 15:50:48 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
ประชุมชี้แจงแนวการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพนักเรียน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4, 5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ปีการศึกษา 2560 สพฐ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-26 15:49:13 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
ประชุมการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-26 15:47:27 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
ร่วมโครงการบำบัตทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ ให้กับประชาชนจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-26 15:45:47 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจกับ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหัวเขาแก้วคณะครู และ นักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-22 12:08:26 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ศึกษาดูงานการจัดค่ายนักเรียนตามโครงการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมกับการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-22 12:05:45 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-22 12:01:54 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
พุธเช้าข่าวโรงเรียน”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-22 11:55:18 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
พุธเช้าข่าวสพฐ.
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-22 11:51:26 ผู้เยี่ยมชม : 36 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะครู และ นักเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-22 11:25:42 ผู้เยี่ยมชม : 107 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจครู และ นักเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-22 11:20:25 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ คณะครู และ นักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-20 14:27:29 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
ประชุม Video Conference เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-20 13:46:20 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจกับนักเรียน คุณครู และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบเมย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-20 13:41:53 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจกับนักเรียน คุณครู และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-20 13:35:53 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
อบ วารสารสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร “วังไทรวิทยาคม”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-20 12:42:30 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
ประชุมคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำอำเภอ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-15 11:49:22 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
พุธเช้าข่าวสพฐ.
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-14 14:01:35 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
พุธ เช้า ข่าว โรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-14 13:58:57 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่.1 ปีการศึกษา 2560 ต
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-14 13:56:57 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่.1 ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-14 13:54:49 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
ร่วมประชุมชี้แจงเครื่องมือตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-14 13:50:07 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
แสดงความยินดีกับนักเรียนคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-14 13:48:52 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-14 13:47:25 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-11 15:36:27 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>