ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 5091 ครั้ง ]

“ค่ายกลางวันเด็กปฐมวัยโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์และศูนย์เด็กเล็กเทศบาลท่าช้าง”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-07 12:48:07 ผู้เยี่ยมชม : 109 ครั้ง
"กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"ของโรงเรียนวัดท่ามะปราง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-07 11:46:38 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
ขอขอบคุณคณะเพื่อน นาค.รุ่น 9 ปี 2534
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-04 14:10:03 ผู้เยี่ยมชม : 136 ครั้ง
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-28 21:44:53 ผู้เยี่ยมชม : 84 ครั้ง
ตลาดนัดโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-28 21:19:06 ผู้เยี่ยมชม : 92 ครั้ง
การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดสบกเขียว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-21 15:05:42 ผู้เยี่ยมชม : 99 ครั้ง
การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดวังปลาจีด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-21 14:53:36 ผู้เยี่ยมชม : 72 ครั้ง
โรงเรียนวัดพิกุลแก้วเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการสอบ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-21 14:44:12 ผู้เยี่ยมชม : 104 ครั้ง
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-17 12:45:53 ผู้เยี่ยมชม : 88 ครั้ง
ขอขอบคุณ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-17 11:57:05 ผู้เยี่ยมชม : 159 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ของกลุ่มโรงเรียนป่าขะ– เขาเพิ่ม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-15 11:46:52 ผู้เยี่ยมชม : 142 ครั้ง
กิจกรรมวันมาฆะบูชาที่โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-12 21:11:16 ผู้เยี่ยมชม : 123 ครั้ง
กิจกรรมวันมาฆะบูชาที่โรงเรียนวัดโคกสว่าง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-12 21:06:27 ผู้เยี่ยมชม : 106 ครั้ง
กิจกรรมวันมาฆะบูชาของโรงเรียนชุมชนวัดเชียวโอสถ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-12 21:00:44 ผู้เยี่ยมชม : 113 ครั้ง
พร้อมใจกันจัดกิจกรรมในวันมาฆะบูชา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-02-12 20:33:59 ผู้เยี่ยมชม : 84 ครั้ง
โรงเรียนในสังกัดสพป.นครนายกเตรียมพร้อมในการสอบอย่างเข็มแข็ง(per o- net )
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-01-29 14:21:53 ผู้เยี่ยมชม : 123 ครั้ง
แสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบ้านพริก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-01-29 11:21:32 ผู้เยี่ยมชม : 232 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพีรพงษ์ หลงศิริ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-01-15 20:56:36 ผู้เยี่ยมชม : 142 ครั้ง
กิจกรรมเด็กปฐมวัย หนูรักนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-01-12 22:15:10 ผู้เยี่ยมชม : 109 ครั้ง
การตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori จาก สพฐ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-01-12 21:40:20 ผู้เยี่ยมชม : 87 ครั้ง
การสร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักเสียสละเพื่อสังคมและชุมชน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-01-12 13:10:35 ผู้เยี่ยมชม : 102 ครั้ง
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-01-05 05:57:42 ผู้เยี่ยมชม : 80 ครั้ง
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการอ่านการเขียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-01-04 21:19:46 ผู้เยี่ยมชม : 105 ครั้ง
คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-01-03 04:35:18 ผู้เยี่ยมชม : 91 ครั้ง
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-01-01 22:57:09 ผู้เยี่ยมชม : 93 ครั้ง
พิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-01-01 22:17:43 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับโรงรียนวัดทองย้อย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-12-20 22:19:49 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้บริหาร ครูโรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-12-19 21:09:41 ผู้เยี่ยมชม : 115 ครั้ง
ร่วมแข็งขันสพฐ.เอพีฮอนด้าวิ่ง 31ขา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-12-10 21:33:27 ผู้เยี่ยมชม : 104 ครั้ง
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2016-12-09 21:06:25 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>