ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8320 ครั้ง ]

งานรั้วโรงเรียนบ้านดงวิชาการ ครั้งที่ 15
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-19 12:03:00 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-19 12:00:04 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
Open House โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-19 11:58:51 ผู้เยี่ยมชม : 93 ครั้ง
ประชุมโครงการจัดทำเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและสถานศึกษาดีเด่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-15 16:22:38 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
เปิดการแข่งขันกีฬา -กรีฑา นักเรียน ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์ สามัคคี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-15 16:20:38 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2561 (14 มีนาคม 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-15 15:47:32 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-15 15:29:02 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-15 15:27:49 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดทั้ง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-15 15:26:34 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
เปิดงานการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาการศึกษาองครักษ์พัฒนา ประจำปี 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-14 14:13:01 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง
ตรวจดูความเสียหายของโรงเรียนอนุบาลองค์รักษ์ ซึ่งเกิดจากวาตภัย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-14 14:11:04 ผู้เยี่ยมชม : 97 ครั้ง
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-14 14:09:34 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-14 14:03:54 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
เปิดบ้านวิชาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์พัฒนา ปีการศึกษา 2560 "
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-14 14:00:23 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
เปิดบ้านวิชาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์พัฒนา ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-12 15:49:23 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณา จัดสรรและเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-12 15:47:00 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวัดท่าชัย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-12 15:43:48 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาเป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 4 (ภาคใต้)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-12 15:41:56 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดธรรมปัญญา โรงเรียนวัดสุตธรรม โรงเรียนวัดสันตยาราม โรงเรียนวัดวังปลาจีดโรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร โรงเรียนวัดเขาน้อย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-12 15:39:05 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
งานมหกรรมวิชาการองครักษ์รวมพลัง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-12 15:33:12 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
การประชุมครูปฐมวัยและร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Video Conference
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-09 15:09:40 ผู้เยี่ยมชม : 74 ครั้ง
ประชุมปฏิบัติการตรวจให้คะแนนข้อสอบ NT แบบเขียนตอบ (อัตนัย) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-09 15:04:11 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-09 14:59:49 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
ติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-09 13:55:39 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
“พุธเช้าข่าวสพฐ. /พุธเช้าข่าวโรงเรียน” ผ่านระบบ Video Conference
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-09 13:53:03 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
ส่งเอกสารในการสอบให้กับคณะกรรมการประจำศูนย์การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-09 13:51:38 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปากพลี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-09 13:18:19 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
มอบเงินช่วยเหลือ เด็กหญิงจิดาภา กองแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-09 13:16:02 ผู้เยี่ยมชม : 79 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-09 13:14:47 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
การประเมินตำแหน่งเชี่ยวชาญ ให้กับนางอนัญญา ทาระธรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-09 13:13:23 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>