ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 5097 ครั้ง ]

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองรี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-16 14:45:42 ผู้เยี่ยมชม : 110 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-16 14:41:51 ผู้เยี่ยมชม : 154 ครั้ง
เปิดเทอมวันแรกที่โรงเรียนบ้านหัวหมอน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-16 11:47:33 ผู้เยี่ยมชม : 131 ครั้ง
เปิดเทอมวันแรกที่โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-16 11:24:39 ผู้เยี่ยมชม : 164 ครั้ง
เปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-16 11:08:46 ผู้เยี่ยมชม : 114 ครั้ง
โรงเรียนบ้านทำนบขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่มาช่วยพัฒนาโรงเรียนของพวกเรา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-15 22:33:52 ผู้เยี่ยมชม : 126 ครั้ง
เด็กหญิงไอลดา อำรุงพันธ์ นักเรียนของโรงเรียน คริตสงเคราะห์นักเรียนที่มีผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนสอบเต็ม 100 คะแนน ด้านเหตุผล
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-11 15:48:37 ผู้เยี่ยมชม : 100 ครั้ง
เด็กหญิงเนตรนภา พุฒซ้อน โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุงนักเรียนที่มีผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนสอบเต็ม 100 คะแนน ด้านเหตุผล
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-08 15:32:00 ผู้เยี่ยมชม : 105 ครั้ง
เด็กหญิงณัฐชยาน์ ยินดี โรงเรียนอนุบาลนครนายก นักเรียนที่มีผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนสอบเต็ม 100 คะแนน ด้านคำนวณ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-08 12:47:59 ผู้เยี่ยมชม : 189 ครั้ง
เด็กหญิงข้าวขวัญ หอมคล้าย โรเรียนถาวรนิมิต นักเรียนที่มีผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนสอบเต็ม 100 คะแนน ด้านภาษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-08 12:17:29 ผู้เยี่ยมชม : 190 ครั้ง
ขอขอบคุณ ชมรมsundown
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-08 10:06:39 ผู้เยี่ยมชม : 325 ครั้ง
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สนองงานอาชีพเพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืน ของโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-03 09:41:25 ผู้เยี่ยมชม : 104 ครั้ง
สพฐ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกาะกระชาย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-02 22:38:40 ผู้เยี่ยมชม : 137 ครั้ง
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมของโรงเรียนบ้านเตยใหญ่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-05-02 11:41:29 ผู้เยี่ยมชม : 201 ครั้ง
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-04-05 15:04:24 ผู้เยี่ยมชม : 99 ครั้ง
กีฬากลุ่มองครักษ์ 3
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-21 13:00:03 ผู้เยี่ยมชม : 128 ครั้ง
บุ่งเข้เดลี่บ้าบิ่น
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-18 19:43:26 ผู้เยี่ยมชม : 219 ครั้ง
จัดกิจกรรมพลอยปริทรรศน์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-18 13:51:36 ผู้เยี่ยมชม : 135 ครั้ง
รับเกียรติบัตรโครงการDARE
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-17 22:49:36 ผู้เยี่ยมชม : 144 ครั้ง
บัณฑิตน้อยโรงเรียนวัดท่าทราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-17 20:25:48 ผู้เยี่ยมชม : 129 ครั้ง
บัณฑิตน้อยจากโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-17 20:22:11 ผู้เยี่ยมชม : 130 ครั้ง
ประกวดบรรยายธรรมระดับภาค
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-17 13:35:49 ผู้เยี่ยมชม : 116 ครั้ง
ขอขอบคุณสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-17 11:12:43 ผู้เยี่ยมชม : 100 ครั้ง
บัณฑิตน้อยที่โรงเรียนวัดเจดีทอง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-17 09:14:34 ผู้เยี่ยมชม : 212 ครั้ง
กิจกรรมบัณฑิตน้อยที่โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-16 19:50:49 ผู้เยี่ยมชม : 100 ครั้ง
ปัจฉิมนิเทศที่ชลนายกสงเคราะห์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-14 16:16:27 ผู้เยี่ยมชม : 90 ครั้ง
แสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-14 13:06:08 ผู้เยี่ยมชม : 133 ครั้ง
ศึกษาดูงานสพป.ลำปางเขต 1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-13 16:40:56 ผู้เยี่ยมชม : 94 ครั้ง
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีเข้าร่วมพิธี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-11 23:35:29 ผู้เยี่ยมชม : 120 ครั้ง
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-03-08 20:40:54 ผู้เยี่ยมชม : 81 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>