ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8913 ครั้ง ]

อ่านออกเขียนได้ เร่งรัดแก้ปัญหา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 10:06:17 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมการเรียนการสอน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 09:49:08 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
ประชุมทางไกล Videocon ference
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 09:46:53 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ในการจัดสรรงบประมาณ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 09:41:35 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
ให้สัมภาษณ์กับคณะตรวจติดตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ และสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ร่วมกับทีมงานรายการเดินหน้าประเทศไทย รายการ ศธ. 360 องศา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-09 12:48:45 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
ประชุมจัดสรรงับประมาณ 2561 และข้อราชการสำคัญ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-09 12:20:03 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
ประขุมคณะวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-09 12:10:49 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
ตรวจติดตามโครงการโรงเรียนประชารัฐและสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ร่วมกับทีมงานรายการเดินหน้าประเทศไทย รายการ ศธ. 360
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-09 12:07:49 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
พุธเช้าข่าว สพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-09 11:41:18 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ” (LIFE SAVING)รุ่นที่ 2
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-01 20:40:47 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
เยาวชนรักษ์พงไพร รุ่นที่ 4
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-01 20:38:26 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร รุ่นที่ 4
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-29 13:34:54 ผู้เยี่ยมชม : 88 ครั้ง
รายงานข้อมูลรายรับ –รายจ่าย ของโรงเรียนทางเว็บไซต์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-29 13:12:24 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
วางแผนการพัฒนาชมรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-28 15:58:57 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
ทดลองเพาะเห็ดป่าในพื้นที่จริง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-27 09:58:11 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
การเพาะเห็ดป่า
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-27 09:43:37 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
ประธานเปิดการชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-26 14:53:53 ผู้เยี่ยมชม : 85 ครั้ง
“โครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ” (LIFE SAVING)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-26 14:42:37 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-26 14:24:00 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-26 14:21:41 ผู้เยี่ยมชม : 77 ครั้ง
ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-26 14:19:04 ผู้เยี่ยมชม : 84 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นมโรงเรียน)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-26 14:15:04 ผู้เยี่ยมชม : 65 ครั้ง
มาตรวจเยี่ยมและประเมินด้านที่ 1 และ2 (คศ.3)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-26 14:13:07 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-26 14:09:29 ผู้เยี่ยมชม : 73 ครั้ง
ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-20 14:33:12 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
พุธเช้าข่าว สพฐ พุธเช้าข่าวโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-20 14:30:34 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-19 21:40:44 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมซึ่งแสดงถึงความแน่วแน่ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-19 21:35:01 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมซึ่งแสดงถึงความแน่วแน่ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-19 21:33:22 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
ป้องกันการเล่นพนันทายผลฟุตบอล
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-18 22:00:07 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/41 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>