ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 7735 ครั้ง ]

รวจเยี่ยมพร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพราหมณี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ิ 67 ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-23 10:23:48 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
มอบรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป 4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ิ 67 ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-23 10:17:20 ผู้เยี่ยมชม : 70 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านคลอง 14 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ โรงเรียนบ้านหัวหมอน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-23 10:07:50 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสาริกา โรงเรียนวัดตำหนัก โรงเรียนวังดอกไม้โรงเรียนวัดพราหมณี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-23 10:05:48 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองรี และโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร "วังไทรวิทยาคม "
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-23 10:02:09 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมให้กำลังเด็กหญิงจิดาภา กองแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่บ้านถูกไฟไหม้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-23 09:59:55 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
เปิดป้ายอาคารเรียนและร่วมดื่มน้ำชาการกุศลกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและชุมชน ในงาน "รวมน้ำใจสู่โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-23 09:56:41 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
การแข่งขันกีฬากลุ่มท่าช้าง วังกระโจม ท่าทราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-19 12:12:09 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
ประชุมโครงการจัดทำเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและสถานศึกษาดีเด่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-19 12:10:15 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
งานรั้วโรงเรียนบ้านดงวิชาการ ครั้งที่ 15
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-19 12:03:00 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-19 12:00:04 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
Open House โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-19 11:58:51 ผู้เยี่ยมชม : 81 ครั้ง
ประชุมโครงการจัดทำเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและสถานศึกษาดีเด่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-15 16:22:38 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
เปิดการแข่งขันกีฬา -กรีฑา นักเรียน ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์ สามัคคี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-15 16:20:38 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2561 (14 มีนาคม 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-15 15:47:32 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-15 15:29:02 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-15 15:27:49 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดทั้ง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-15 15:26:34 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
เปิดงานการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาการศึกษาองครักษ์พัฒนา ประจำปี 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-14 14:13:01 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
ตรวจดูความเสียหายของโรงเรียนอนุบาลองค์รักษ์ ซึ่งเกิดจากวาตภัย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-14 14:11:04 ผู้เยี่ยมชม : 86 ครั้ง
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-14 14:09:34 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-14 14:03:54 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
เปิดบ้านวิชาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์พัฒนา ปีการศึกษา 2560 "
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-14 14:00:23 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
เปิดบ้านวิชาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์พัฒนา ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-12 15:49:23 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณา จัดสรรและเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-12 15:47:00 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวัดท่าชัย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-12 15:43:48 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาเป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 4 (ภาคใต้)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-12 15:41:56 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดธรรมปัญญา โรงเรียนวัดสุตธรรม โรงเรียนวัดสันตยาราม โรงเรียนวัดวังปลาจีดโรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร โรงเรียนวัดเขาน้อย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-12 15:39:05 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
งานมหกรรมวิชาการองครักษ์รวมพลัง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-12 15:33:12 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
การประชุมครูปฐมวัยและร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Video Conference
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-09 15:09:40 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>