ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 7661 ครั้ง ]

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร" ปีงบประมาณ 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-17 16:01:30 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
อวยพรเนื่องในวันปีใหม่ของไทย กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ท่านณัฐพงศ์ ศิริชนะ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-17 09:00:26 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
อวยพรเนื่องในวันปีใหม่ของไทย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-17 08:45:38 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-10 16:12:13 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
จัดอบรมครูผ่านระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-10 16:03:44 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-06 11:20:35 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมนครนายกมรดกไทย ใต้ร่มพระบารมี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-03 14:13:08 ผู้เยี่ยมชม : 80 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมและการปลูกต้นไม้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-03 14:06:56 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-03 13:53:39 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
อบรมทางไกลให้กับครูพี่เลี้ยงศูนย์ Stem Education ผ่านระบบทางไกล Video Conference
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-03 11:30:45 ผู้เยี่ยมชม : 161 ครั้ง
งานสวดพระอภิธรรมศพมารดาของนางทิพากร พิมพ์สวัสดิ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-03 10:37:31 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
การประชุมผู้บริหารแจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-03 10:34:34 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจการต่อเติมอาคาร สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านนา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-03 10:05:17 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.นครราชสีมา เขต 6
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-30 14:44:01 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-30 14:21:57 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-30 14:19:46 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
พุธเช้า..ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 12 /2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-28 11:54:00 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
เปิดรั่วโรงเรียนโรงเรียนดีใกล้บ้าน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-27 15:46:25 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
ประชุมบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-27 15:43:36 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวังดอกไม้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-27 15:28:07 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการในด้านต่างของบุคลากรของโรงเรียนคีรีีวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-27 15:25:24 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจรักษาการ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดอัมพวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-27 15:06:50 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
ประชุมพนักงานราชการตำแหน่งครูพี่เลี้ยง และครูผู้สอน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-23 11:43:39 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมงานวิชาการ open house ของโรงเรียนสาริกา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-23 11:35:43 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนที่ได้เข้าร่วม การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง ที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-23 11:28:13 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
รวจเยี่ยมพร้อมมอบรางวัลให้กับเด็กชายชลสิทธิ์ บุญส่ง เด็กชายธนพร แสงอรุณ เด็กชายธีระเมธ สนธิ เด็กชายพงศกร บุญรอด เด็กชายกดิน เจริญศิลป์ เด็กชายศิริโรจน์ ช่วยณรงค์ โรงเรียนวัดทองย้อย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 8 จากการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง ที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-23 11:10:26 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนกลางที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 9 จากการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ิ 67 ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-23 11:08:15 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบรางวัลให้กับนักรียน โรงเรียนวัดบ้านพริก ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 6 จากการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ (3 D ) ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ิ 67 ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-23 10:49:28 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
รวจเยี่ยมพร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพราหมณี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ิ 67 ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-23 10:23:48 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
มอบรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป 4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ิ 67 ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-23 10:17:20 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>