ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 4691 ครั้ง ]

กีฬาเด่นที่โรงเรียนสาริกา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-16 16:28:54 ผู้เยี่ยมชม : 174 ครั้ง
การดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-16 16:01:18 ผู้เยี่ยมชม : 77 ครั้ง
โรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-15 21:33:11 ผู้เยี่ยมชม : 100 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-15 21:08:02 ผู้เยี่ยมชม : 73 ครั้ง
กิจกรรมเด็ก ๆ ที่บุ้งเข้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-12 20:53:40 ผู้เยี่ยมชม : 122 ครั้ง
สภานักเรียนโรงเรียนวัดบ้านพริกคณะครู ผู้ปกครองต่างร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-04 12:21:39 ผู้เยี่ยมชม : 95 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) รุ่นที่ 8/2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-02 11:16:17 ผู้เยี่ยมชม : 131 ครั้ง
กิจกรรม "ลูกเสือช่อสะอาด"ที่โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-22 22:11:02 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
ไหว้สวยทุกวันที่โรงเรียนวัดบ้านพริก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-22 20:53:54 ผู้เยี่ยมชม : 85 ครั้ง
คณะผู้บริหารและครูกลุ่มนครนางรอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-22 19:54:40 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-22 19:23:40 ผู้เยี่ยมชม : 84 ครั้ง
กิจกรรมดีๆ ที่โรงเรียนวัดโคกสว่าง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-19 23:03:39 ผู้เยี่ยมชม : 72 ครั้ง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนอนุบาลปากพลี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-19 17:12:33 ผู้เยี่ยมชม : 88 ครั้ง
ขอขอบคุณคณะกรรมการ.ต.ป.น.
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-19 16:21:57 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
รับชมการประชุม Video Conference : ระบบการลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-16 12:29:18 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
ร่วมใจปลูกป่าที่โรงเรียนหุบเมย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-16 11:57:50 ผู้เยี่ยมชม : 77 ครั้ง
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-16 10:43:08 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-16 10:26:02 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
ผู้ช่วยจราจรจากลูกเสือโรงเรียนบ้านชุมพล โรงเรียนอนุบาลองครักษ์โรงเรียนวัดโพธ์แทน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-14 15:39:35 ผู้เยี่ยมชม : 106 ครั้ง
ลูกเสือจราจรที่โรงเรียนชลนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-14 15:16:41 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาที่โรงเรียนบ้านคลอง33
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-10 21:11:50 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ที่โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-10 21:06:15 ผู้เยี่ยมชม : 78 ครั้ง
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-10 20:50:27 ผู้เยี่ยมชม : 99 ครั้ง
ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-08 16:51:28 ผู้เยี่ยมชม : 70 ครั้ง
ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาของโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-08 16:44:51 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนศรีนาวาร่วมสืบสานประเพณี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-08 16:37:18 ผู้เยี่ยมชม : 98 ครั้ง
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-08 16:21:20 ผู้เยี่ยมชม : 94 ครั้ง
กิจกรรมลูกเสือที่โรงเรียนวัดสุตธรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-07 10:45:25 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-04 16:22:53 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
ขอเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนชลนายกสงเคราห์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-03 13:49:33 ผู้เยี่ยมชม : 86 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>