ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8911 ครั้ง ]

ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือเด็กชายอาทิตย์ มะลิซ้อน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-08 22:20:00 ผู้เยี่ยมชม : 81 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-08 22:18:08 ผู้เยี่ยมชม : 99 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวกลิ่นหอม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-08 22:16:03 ผู้เยี่ยมชม : 151 ครั้ง
ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-17 12:43:37 ผู้เยี่ยมชม : 92 ครั้ง
ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-14 16:30:19 ผู้เยี่ยมชม : 103 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สู่การปฏิบัติในชันเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-14 16:24:34 ผู้เยี่ยมชม : 76 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางหอย ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-14 16:23:10 ผู้เยี่ยมชม : 132 ครั้ง
การประชุมการดำเนินงานเขตสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-07 14:56:21 ผู้เยี่ยมชม : 65 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม จังหวัดนครนายก ประจำปี 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-07 14:50:48 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
การประชุมการดำเนินงานเขตสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-07 14:49:44 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-07 14:48:44 ผู้เยี่ยมชม : 78 ครั้ง
ตรวจติดตามน้ำท่วมวัดทองย้อย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:59:36 ผู้เยี่ยมชม : 82 ครั้ง
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ ์New DLTV ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:58:34 ผู้เยี่ยมชม : 80 ครั้ง
พุธเช้าข่าว สพฐ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-27 14:24:02 ผู้เยี่ยมชม : 81 ครั้ง
พิธีสวดอภิธรรมศพ นายถวิล บำรุงสุข บิดานางรุจีรัตน์ พิทักษ์ศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผุ้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา คุณครูร่วมพิธีดังกล่าวใน เวลา 20.00 ณ วัดดอนเปร็ง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-27 14:19:54 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำคณะข้าราชการร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผอ.สพป.นครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-27 14:12:56 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
จังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-27 14:10:57 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
อบรมสัมมนาร่วมมือกันของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-10 13:33:19 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
โรงเรียนในสังกัดร่วมรณรงค์ ป้องกัน ลูกน้ำยุงลาย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-10 13:31:44 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
บำรุงกิตติ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ขวัญใจชาวค่ายยอดเยี่ยมจากการเข้าค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-10 13:27:15 ผู้เยี่ยมชม : 81 ครั้ง
ประชุมรองผอ.สพป.นครนายก ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์เกี่ยวกับการคัดเลือก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-10 13:25:09 ผู้เยี่ยมชม : 88 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาต่างๆ เกี่ยวกับประเทศอาเซียน 10 ประเทศ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-10 13:23:34 ผู้เยี่ยมชม : 117 ครั้ง
ป็นประธานการประชุมกลั่นกรองการประเมินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและสถานศึกษาดีเด่น
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-07 10:53:54 ผู้เยี่ยมชม : 84 ครั้ง
การประชุมกลั่นกรองเกณฑ์การประเมินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและสถานศึกษาดีเด่น เพื่อกลั่นกรองเกณฑ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-07 10:52:49 ผู้เยี่ยมชม : 70 ครั้ง
ประธานการประชุมผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 115 ราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-07 10:51:45 ผู้เยี่ยมชม : 70 ครั้ง
การประชุมพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-07 10:50:51 ผู้เยี่ยมชม : 79 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมการจัดค่ายส่งเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-07 10:49:50 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
การประชุมผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 115 ราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-07 10:48:42 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตามตัวชี้วัดเพื่อจัดบุคคล ลงกรอบอัตรากำลัง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-07 10:47:52 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
ค่ายส่งเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-07 10:46:51 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/41 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>