ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 7732 ครั้ง ]

ตรวจเยี่ยมติดตามและให้คำแนะนำ การจัดการเรียนการสอน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-04 15:33:53 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
รประชุมคณะกรรมการการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโสประจำปี 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-05-17 16:56:54 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
การประชุมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ตามที่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-05-17 16:52:25 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
การแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ในระยะเวลา 1ปี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-05-17 16:48:04 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
การประชุมการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-05-17 16:42:30 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
พุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-05-17 16:05:44 ผู้เยี่ยมชม : 73 ครั้ง
ประชุมและเป็นวิทยากรการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-05-17 15:52:10 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
สร้างความเข้าใจ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-05-17 15:47:00 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-05-17 15:41:51 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
อบรมครูผ่านระบบทางไกลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-05-17 15:34:09 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
ประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-05-17 15:22:38 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
เปิดโครงการพัฒนานักเรียนและครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-05-02 16:19:59 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู อำเภอบ้านนา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-30 15:11:34 ผู้เยี่ยมชม : 79 ครั้ง
นมัสการ เจ้าอาวาสวัดช้าง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-30 15:05:50 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรากูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-30 15:02:14 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู อำเภอเมือง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-30 15:00:53 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู อำเภอองครักษ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-30 14:56:43 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
พุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-25 11:39:48 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-25 11:38:06 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
ดูแลบุคลากรในสังกัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-25 11:28:27 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-25 11:26:08 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคลพบเพื่อนครู
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-25 11:24:20 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
ติดตามอาการของเด็กนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-25 11:20:05 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-25 11:17:47 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่น 9 - 13 / 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-25 11:09:41 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
การตรวจข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-20 10:22:25 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-19 15:49:34 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
จัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-19 15:45:10 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-17 16:22:54 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-17 16:18:50 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>