ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 5776 ครั้ง ]

ห้องสมุดเคลื่อนที่ของเด็ก ๆวัดเกาะกระชาย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-14 21:38:38 ผู้เยี่ยมชม : 117 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-09 13:26:29 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
การรับนักเรียนปี 2561ของโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-09 13:19:28 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
รวบรวม สรุป AAR การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖7
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-09 13:07:34 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
แสดงความยินดีกับเด็กหญิงพัชรีภรณ์ เฮงทองเลิศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านชวดบัว ซึ่งได้รับโล่และเกียรติบัตร "เด็กและเยาวชนดีเด่น"
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-09 11:26:20 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์กิจกรรมการแข่งรำวงมาตรฐาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-08 17:08:21 ผู้เยี่ยมชม : 110 ครั้ง
การประกวดละครคุณธรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-08 17:04:39 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
กีฬาสีทีโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-27 23:21:50 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเดิน วิ่ง มินิ ฮาร์ฟ มาราธอน ประชุมวางแผน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-16 19:50:59 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-03 11:59:00 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
พลังที่เข้มแข็งที่โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-03 11:45:13 ผู้เยี่ยมชม : 85 ครั้ง
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2560โรงเรียนอนุบาลองครักษ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-03 11:38:01 ผู้เยี่ยมชม : 106 ครั้ง
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรองที่โรงเรียนอนุบาลองครักษ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-03 11:34:34 ผู้เยี่ยมชม : 72 ครั้ง
พลังเข้มแข็งที่โรงเรียนท่าทราย (พิมพานุสร)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-03 11:30:27 ผู้เยี่ยมชม : 87 ครั้ง
ขอแสดงความยินดี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-29 22:03:07 ผู้เยี่ยมชม : 72 ครั้ง
สนามสอบธรรมศึกษาโรงเรียนวัดวังปลาจีด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-21 20:26:46 ผู้เยี่ยมชม : 248 ครั้ง
บุปผาชาติสานศิลป์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-20 20:59:06 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการทำอาหาร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-14 11:40:43 ผู้เยี่ยมชม : 82 ครั้ง
ร่วมสนับสนุนสถานที่สอบธรรมศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-09 19:08:24 ผู้เยี่ยมชม : 95 ครั้ง
ร่วมแรงรวมใจ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-08 22:11:35 ผู้เยี่ยมชม : 78 ครั้ง
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร 9
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-07 12:54:32 ผู้เยี่ยมชม : 84 ครั้ง
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-07 12:48:54 ผู้เยี่ยมชม : 114 ครั้ง
ณ ห้องประชุมสพป.นครนายก อาคาร 2 ชั้น 1 (วังกระโจม)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-05 19:02:22 ผู้เยี่ยมชม : 118 ครั้ง
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม )
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-05 17:07:05 ผู้เยี่ยมชม : 90 ครั้ง
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนวัดสันตยาราม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-05 17:02:49 ผู้เยี่ยมชม : 134 ครั้ง
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-05 16:52:56 ผู้เยี่ยมชม : 106 ครั้ง
สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-05 16:39:26 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-05 16:34:50 ผู้เยี่ยมชม : 95 ครั้ง
โรงเรียนบ้านชวากยาวร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-03 12:19:14 ผู้เยี่ยมชม : 96 ครั้ง
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชา ED ๔๙๑
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-03 12:07:08 ผู้เยี่ยมชม : 70 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>