ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 4700 ครั้ง ]

ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการทำอาหาร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-14 11:40:43 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
ร่วมสนับสนุนสถานที่สอบธรรมศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-09 19:08:24 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
ร่วมแรงรวมใจ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-08 22:11:35 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร 9
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-07 12:54:32 ผู้เยี่ยมชม : 65 ครั้ง
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-07 12:48:54 ผู้เยี่ยมชม : 89 ครั้ง
ณ ห้องประชุมสพป.นครนายก อาคาร 2 ชั้น 1 (วังกระโจม)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-05 19:02:22 ผู้เยี่ยมชม : 95 ครั้ง
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม )
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-05 17:07:05 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนวัดสันตยาราม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-05 17:02:49 ผู้เยี่ยมชม : 114 ครั้ง
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-05 16:52:56 ผู้เยี่ยมชม : 87 ครั้ง
สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-05 16:39:26 ผู้เยี่ยมชม : 65 ครั้ง
สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-05 16:34:50 ผู้เยี่ยมชม : 74 ครั้ง
โรงเรียนบ้านชวากยาวร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-03 12:19:14 ผู้เยี่ยมชม : 76 ครั้ง
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชา ED ๔๙๑
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-03 12:07:08 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-12 20:48:48 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-12 20:40:14 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-03 15:13:19 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุประจำปี 2560 ใ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-03 15:01:42 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
ร่วมจัดกิจกรรม 100 ปี ธงชชาตืไท
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-03 14:52:21 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
กลุ่มบ้านนา 1 จัดการแข่งขัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-19 21:43:07 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
คณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community) โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-15 08:36:45 ผู้เยี่ยมชม : 81 ครั้ง
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่ชลนายกสงเคราะห์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-12 18:54:52 ผู้เยี่ยมชม : 78 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-11 19:36:07 ผู้เยี่ยมชม : 97 ครั้ง
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม คณะลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ของโรงเรียนวัดทองย้อยและโรงเรียนบ้านเขาดิน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-08 22:17:35 ผู้เยี่ยมชม : 174 ครั้ง
กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยเพื่อร่างกายที่สมบูรณ์ที่อนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-30 14:40:00 ผู้เยี่ยมชม : 106 ครั้ง
กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ปัญญา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-28 14:03:01 ผู้เยี่ยมชม : 90 ครั้ง
โครงการค่ายสร้างสรรค์องครักษ์ 3
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-25 04:22:57 ผู้เยี่ยมชม : 104 ครั้ง
นิติกรสัญจร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-22 18:59:12 ผู้เยี่ยมชม : 74 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคารขอต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-21 20:47:37 ผู้เยี่ยมชม : 107 ครั้ง
วันนักวิทยาศาสตร์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-18 21:47:25 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-18 09:56:18 ผู้เยี่ยมชม : 88 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>