ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 7739 ครั้ง ]

โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-26 14:24:00 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-26 14:21:41 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-26 14:19:04 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นมโรงเรียน)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-26 14:15:04 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
มาตรวจเยี่ยมและประเมินด้านที่ 1 และ2 (คศ.3)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-26 14:13:07 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-26 14:09:29 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-20 14:33:12 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
พุธเช้าข่าว สพฐ พุธเช้าข่าวโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-20 14:30:34 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-19 21:40:44 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมซึ่งแสดงถึงความแน่วแน่ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-19 21:35:01 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมซึ่งแสดงถึงความแน่วแน่ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-19 21:33:22 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
ป้องกันการเล่นพนันทายผลฟุตบอล
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-18 22:00:07 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
พุธเช้าข่าวสพฐพุธเช้าช่าวโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-15 22:13:25 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
พุธเข้าข่าวสพฐพุธเช้าข่าวโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-15 21:59:46 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
ประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษาตามนโยบาย สพฐ. ที่ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-08 17:07:04 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบ Conferenceในหัวข้อ " การปฎิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ."
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-08 16:59:29 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง
ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบ Conferenceในหัวข้อ " การปฎิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ."
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-08 16:55:02 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
การประชุมซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-08 16:45:13 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์สนับสนุนนโยบายในการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-08 09:41:55 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-08 09:30:34 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” รุ่นที่ 1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-06 16:05:50 ผู้เยี่ยมชม : 36 ครั้ง
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-06 16:01:46 ผู้เยี่ยมชม : 96 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-05 17:00:49 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560จากสพป.นครปฐมและสพม.เขต 9
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-05 16:51:07 ผู้เยี่ยมชม : 65 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู่อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-05 16:40:07 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและรักษาการโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-04 17:00:39 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
“โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-04 16:34:53 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-04 16:26:45 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน/รักษาการโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-04 16:20:19 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมิน ITA oline
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-04 15:53:49 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>