ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8918 ครั้ง ]

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายธนพล ปิ่นแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-14 16:49:50 ผู้เยี่ยมชม : 70 ครั้ง
กีฬาสารสัมพันธ์วันครู 62
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-14 16:43:51 ผู้เยี่ยมชม : 95 ครั้ง
กีฬาสารสัมพันธ์วันครู 62 ใ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-14 16:38:11 ผู้เยี่ยมชม : 84 ครั้ง
กีฬาสารสัมพันธ์วันครู 62
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-14 16:27:42 ผู้เยี่ยมชม : 76 ครั้ง
งานกีฬาสารสัมพันธ์วันครู 62
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-14 16:18:30 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจให้บริการประชาชน(กําลังจนท.ผสม พลเรือน ทหาร ตร. อพปร.สธ.) ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-03 12:01:05 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
นำคณะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรากูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-03 11:57:25 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 25๖๑ ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-01-03 11:51:21 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-12-21 12:45:05 ผู้เยี่ยมชม : 126 ครั้ง
กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-12-12 10:28:44 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
“สพฐ.เกมส์ 2561” ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-28 14:16:18 ผู้เยี่ยมชม : 76 ครั้ง
มอบทุนให้กับผู้ชนะงาน“สพฐ.เกมส์ 2561” ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-28 14:08:58 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
“สพฐ.เกมส์ 2561” ครั้งที่ 1/2561ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-25 22:20:57 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-19 14:07:06 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง
ารแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-19 13:58:54 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-16 22:02:30 ผู้เยี่ยมชม : 98 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-15 16:07:40 ผู้เยี่ยมชม : 115 ครั้ง
ประชุมชี้แจงแนวทางการจ้างธุรการโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-13 14:28:59 ผู้เยี่ยมชม : 79 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผอ.กลุ่ม สพป.นครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-07 22:31:08 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
คณะประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศศึกษาดูงาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-05 13:45:40 ผู้เยี่ยมชม : 82 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-31 13:33:20 ผู้เยี่ยมชม : 77 ครั้ง
การประชุมทางไกล (Conference) เพื่อมอบนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-30 16:42:17 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10 /2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-30 16:40:45 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
ผู้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความคาดหวังในการปฏิรูปการศึกษาของเครือข่ายสถานประกอบการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-30 16:38:48 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-30 16:36:22 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
วันปิยมหาราช
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-24 14:22:34 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
วันปิยมหาราช ประจำปี 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-23 09:37:11 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
การประชุมสมาชิกและที่ปรึกษาชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-20 13:41:47 ผู้เยี่ยมชม : 101 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-17 16:06:26 ผู้เยี่ยมชม : 73 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-17 15:56:48 ผู้เยี่ยมชม : 96 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/41 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>