ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 5094 ครั้ง ]

โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-28 15:59:30 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคลองเหมืองและโรงเรียนบ้านดอนเจริญร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-28 15:50:35 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
ค่ายกลางวันเด็กปฐมวัยที่โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-20 16:34:06 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-20 14:22:48 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดดอนยอ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-20 12:10:04 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
แสดงความยินดีกับนักเรียนคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนวัดบ้านพริก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-15 16:21:27 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคณะครูผู้บริหารโรงเรียนวัดทองย้อย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-15 14:51:32 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักพัฒนาบุคลากร กระทรวงยุติธรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-14 14:08:10 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดพราหมณี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-12 12:59:25 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
แสดงความยินดี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-11 16:13:23 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-11 16:12:05 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
ชุมชนมีส่วนร่วม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-11 16:09:49 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
ห้องสมุดมีชีวิต
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-05 22:38:26 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
ชมปรากฏการจันทรุปราคาเต็มดวงที่โรงเรียนบ้านเขาดิน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-01 11:09:16 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-31 11:57:22 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
วันเด็กที่โรงเรียนบ้านเขาดิน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-14 21:48:51 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
ห้องสมุดเคลื่อนที่ของเด็ก ๆวัดเกาะกระชาย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-14 21:38:38 ผู้เยี่ยมชม : 105 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-09 13:26:29 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
การรับนักเรียนปี 2561ของโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-09 13:19:28 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
รวบรวม สรุป AAR การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖7
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-09 13:07:34 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
แสดงความยินดีกับเด็กหญิงพัชรีภรณ์ เฮงทองเลิศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านชวดบัว ซึ่งได้รับโล่และเกียรติบัตร "เด็กและเยาวชนดีเด่น"
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-09 11:26:20 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์กิจกรรมการแข่งรำวงมาตรฐาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-08 17:08:21 ผู้เยี่ยมชม : 98 ครั้ง
การประกวดละครคุณธรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-08 17:04:39 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
กีฬาสีทีโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-27 23:21:50 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเดิน วิ่ง มินิ ฮาร์ฟ มาราธอน ประชุมวางแผน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-16 19:50:59 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-03 11:59:00 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
พลังที่เข้มแข็งที่โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-03 11:45:13 ผู้เยี่ยมชม : 74 ครั้ง
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2560โรงเรียนอนุบาลองครักษ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-03 11:38:01 ผู้เยี่ยมชม : 89 ครั้ง
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรองที่โรงเรียนอนุบาลองครักษ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-03 11:34:34 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
พลังเข้มแข็งที่โรงเรียนท่าทราย (พิมพานุสร)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-03 11:30:27 ผู้เยี่ยมชม : 74 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>