ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8322 ครั้ง ]

การประชุมผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 115 ราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-07 10:48:42 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตามตัวชี้วัดเพื่อจัดบุคคล ลงกรอบอัตรากำลัง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-07 10:47:52 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
ค่ายส่งเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-07 10:46:51 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
กิจกรรมค่ายส่งเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-07 10:45:47 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันครบรอบ 96 ปี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-07 10:44:40 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
พุธเช้าข่าวสพฐพุธเช้าข่าวโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-07 10:43:20 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
ประชุมเรื่องการกำหนดกรอบอัตรากำลัง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-07 10:41:04 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-07 10:39:12 ผู้เยี่ยมชม : 26 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-31 15:19:46 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-31 15:12:13 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-31 14:07:47 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดสันตยาราม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-31 14:05:46 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-31 14:03:41 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
ตรวจติดตามสนับสนุนนโยบายรัฐบาลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-31 14:01:59 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-31 13:57:02 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
บันทึกเสียงกล่าวอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-31 13:55:22 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
คณะจากสพฐ ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-31 13:53:41 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
ตรวจติดตามให้คำแนะนำเรื่องการเงิน บัญชี พัสดุ และการบริหารทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านเขาดิน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-31 13:52:03 ผู้เยี่ยมชม : 26 ครั้ง
แสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดพราหมณีที่ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Results Competition “ Hongkong International Robotic Olympiad 2018
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 13:38:23 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
คัดเลือกนักเรียนยอดเยี่ยม ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 13:27:34 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 13:22:24 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
ร่วมรณรงค์ ป้องกัน ลูกน้ำยุงลาย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 13:12:02 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 13:07:59 ผู้เยี่ยมชม : 26 ครั้ง
พบท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 13:01:31 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
รณรงค์ ป้องกัน ลูกน้ำยุงลาย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 12:33:41 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
การประชุมพิจารณาความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 12:22:56 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 12:16:36 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 27 / 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 12:09:47 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
ร่วมแสดงความยินดี กับคณะนักเรียน ครู และนายกระแส สุขพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพราหมณี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 11:00:58 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
“เยาวชนไทยหัวใจ STRONG”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 10:54:40 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>