ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 5099 ครั้ง ]

กิจกรรมบัณฑิตน้อยและมอบวุฒิบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-30 14:28:32 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน. ครั้งที่ 12
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-30 14:25:24 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
กีฬาโรงเรียนวัดสบกเขียว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-19 12:29:22 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
กีฬาโรงเรียนวัดช่องตะเคียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-19 12:26:47 ผู้เยี่ยมชม : 81 ครั้ง
กิจกรรมโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-19 12:17:56 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-19 12:14:28 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-12 15:55:55 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-12 15:53:59 ผู้เยี่ยมชม : 73 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบของ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-09 14:54:02 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
ติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบของ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-09 14:51:43 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-09 14:46:09 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอปากพลี ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวสพฐ. /พุธเช้าข่าวโรงเรียน” ผ่านระบบ Video Conference
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-09 14:32:16 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมืองนครนายก ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวสพฐ. /พุธเช้าข่าวโรงเรียน” ผ่านระบบ Video Conference
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-09 13:59:41 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอบ้านนา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวสพฐ. /พุธเช้าข่าวโรงเรียน” ผ่านระบบ Video Conference
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-09 13:57:58 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
สอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ของโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-02 16:49:04 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
สอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ของโรงเรียนบ้านคลองหกวา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-02 16:45:28 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
สอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ของโรงเรียนวัดจันเรือง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-02 16:42:14 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
สอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ของโรงเรียนปากคลองพระอาจารย์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-02 16:39:28 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
สอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ของโรงเรียนบ้านหัวหมอน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-02 16:31:55 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
สอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ของโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-02 16:28:43 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
การสอบประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-02 15:16:38 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
การสอบประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-02 15:14:00 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
การสอบประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-02 14:59:07 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
การสอบประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเขาดิน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-02 14:57:01 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
การสอบประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-02 14:51:22 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
การสอบประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลอง 33
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-02 14:42:49 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
การสอบประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลอง 31
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-02 14:40:44 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
การสอบประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดวังปลาจีด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-02 14:34:28 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
ขอขอบคุณโลตัส สำนักงานใหญ่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-02 14:20:23 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
โรงเรียนวัดโคกลำดวนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-02-28 16:11:42 ผู้เยี่ยมชม : 82 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>