ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8892 ครั้ง ]

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-29 10:49:57 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชีนี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-28 11:24:31 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-28 11:22:18 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ปีที่ 5 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-23 16:50:06 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
การประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี่ พ.ศ. 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-22 17:18:19 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
สำนักงานสก.สคประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยประจำจังหวัด นครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-21 16:21:26 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
ประกวดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมทักษะอาชีพ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-20 19:52:54 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-20 19:47:33 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
คณะกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562ของโรงเรียนในสังกัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-20 19:39:02 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง
คณะกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562ของโรงเรียนในสังกัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-20 19:36:59 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-06 16:51:48 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
กลุ่มท่าช้าง วังกระโจม ท่าทราย ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-06 16:49:03 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ วัดอุดมธานีพระอารามหลวง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-06 16:46:42 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดอุดมธานีพระอารามหลวง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-05-06 16:45:28 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
สพป.นครนายก กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-30 12:22:09 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
พิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-29 15:44:29 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-29 15:40:04 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-29 15:35:35 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
home-school
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-26 16:10:02 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายโรงเรียนบ้านกำแพงเศียรจากวาตภัย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-26 15:50:50 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
“เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดนครนายก”
ผู้โพสต์ :
เมื่อ : 2019-04-25 09:08:35 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-25 09:02:05 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
สืบสานประเพณีสงกรานต์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-25 08:19:53 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
Video Conference พุธเช้าข่าว สพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 16 / 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-17 14:10:29 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
ตรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ณ โรงเรียนอนุบาลปากพลี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-17 13:34:18 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-17 13:29:36 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
พุธเช้า ข่าวสพฐ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-10 16:06:52 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
พิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-10 16:03:13 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็มในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-05 14:52:47 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-04-05 14:26:45 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/41 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>