ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 7728 ครั้ง ]

ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผอ.กลุ่ม สพป.นครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-07 22:31:08 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
คณะประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศศึกษาดูงาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-05 13:45:40 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-31 13:33:20 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
การประชุมทางไกล (Conference) เพื่อมอบนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-30 16:42:17 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10 /2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-30 16:40:45 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
ผู้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความคาดหวังในการปฏิรูปการศึกษาของเครือข่ายสถานประกอบการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-30 16:38:48 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-30 16:36:22 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
วันปิยมหาราช
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-24 14:22:34 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
วันปิยมหาราช ประจำปี 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-23 09:37:11 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
การประชุมสมาชิกและที่ปรึกษาชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-20 13:41:47 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-17 16:06:26 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-17 15:56:48 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือเด็กชายอาทิตย์ มะลิซ้อน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-08 22:20:00 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวรวุฒิ หอมสุคนธ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-08 22:18:08 ผู้เยี่ยมชม : 74 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวกลิ่นหอม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-10-08 22:16:03 ผู้เยี่ยมชม : 128 ครั้ง
ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-17 12:43:37 ผู้เยี่ยมชม : 73 ครั้ง
ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Connext ED Workshop
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-14 16:30:19 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สู่การปฏิบัติในชันเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-14 16:24:34 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบางหอย ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-14 16:23:10 ผู้เยี่ยมชม : 100 ครั้ง
การประชุมการดำเนินงานเขตสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-07 14:56:21 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม จังหวัดนครนายก ประจำปี 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-07 14:50:48 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
การประชุมการดำเนินงานเขตสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-07 14:49:44 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-07 14:48:44 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
ตรวจติดตามน้ำท่วมวัดทองย้อย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:59:36 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ ์New DLTV ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:58:34 ผู้เยี่ยมชม : 69 ครั้ง
พุธเช้าข่าว สพฐ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-27 14:24:02 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
พิธีสวดอภิธรรมศพ นายถวิล บำรุงสุข บิดานางรุจีรัตน์ พิทักษ์ศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผุ้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา คุณครูร่วมพิธีดังกล่าวใน เวลา 20.00 ณ วัดดอนเปร็ง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-27 14:19:54 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำคณะข้าราชการร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผอ.สพป.นครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-27 14:12:56 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
จังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-27 14:10:57 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
อบรมสัมมนาร่วมมือกันของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-10 13:33:19 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>