ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8909 ครั้ง ]

คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-18 13:05:25 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
เป็นประธานในพิธีรับมอบสนามเปตองจาก นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-18 12:53:14 ผู้เยี่ยมชม : 159 ครั้ง
นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางโรงเรียนวัดโคกลำดวน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-14 22:40:31 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-14 22:35:27 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางรงเรียนวังทิพย์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-14 22:31:21 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีกับการจัดการขยะในโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-09 18:08:47 ผู้เยี่ยมชม : 88 ครั้ง
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-09 18:01:49 ผู้เยี่ยมชม : 109 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการเขตตรวจราชการที่ 9
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-09 17:55:18 ผู้เยี่ยมชม : 72 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-09 17:52:03 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
นโยบายก่อนการประชุมทุกครั้ง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-09 17:48:12 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและการเดินสวนสนามลูกเสือเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-09 17:43:53 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและการเดินสวนสนามลูกเสือเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-09 17:37:35 ผู้เยี่ยมชม : 777 ครั้ง
การประชุมการฝึกอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือหลักสูตรวิชาแผนที่- เข็มทิศ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-09 17:31:52 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
ตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเขาไม่้ไผ่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-09 17:28:54 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-09 17:27:09 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-09 17:22:52 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
การประชุมทางไกล (Teleconferrence)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-09 17:18:54 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนลูกเสีอของผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนจากนโยบายสู่การปฏฺิบัติ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-07-09 17:08:44 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
รสนับสนุนจากมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ไ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-24 20:58:37 ผู้เยี่ยมชม : 76 ครั้ง
การประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศรีจุฬา ดงละคร ดอนยอ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-24 20:37:21 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-24 12:28:31 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการประเมินและครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยเป็นครูด้วยระบบ TEPE Online
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-24 12:25:03 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
โครงการเยาวชนวัยใส หัวใจประกอบการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-21 13:14:54 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
การมอบรางวัลขวัญใจชาวค่าย รุ่นที่ 3 และเกียรติบัตร ผู้จบหลักสูตรการร่วมกิจกรรมโครงการ“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-17 11:31:31 ผู้เยี่ยมชม : 148 ครั้ง
กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียน ประจำปี 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-17 11:27:37 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบ้านดง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-14 13:45:32 ผู้เยี่ยมชม : 89 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบุ้งเข้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-14 13:39:46 ผู้เยี่ยมชม : 210 ครั้ง
โครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ปีที่ 5 พ.ศ. 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-09 19:58:52 ผู้เยี่ยมชม : 72 ครั้ง
จิตอาสา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-06 12:48:14 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-06-03 08:34:04 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/41 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>