ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 5600 ครั้ง ]

DLTV ณโรงเรียนวัดคีรีวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:30:48 ผู้เยี่ยมชม : 65 ครั้ง
ดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTV โดยร่วมรับชม ณ โรงเรียนวัดทางกระบือ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยศูนย์นี้มีโรงเรียนร่วมรับชม 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดทาวกระบือ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:26:33 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTV ณ โรงเรียนวัดพรหม อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:25:15 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
ดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTV ณ โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:23:46 ผู้เยี่ยมชม : 111 ครั้ง
ดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTV โดยมี โรงเรียนที่เข้าร่วมรับชมได้แก่โรงเรียนวัดท่าทราย โรงเรียนวัดทองหลาง โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดอัมพวัน โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย ร่วมชม ณ โรงเรียนวัดท่าทราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:22:50 ผู้เยี่ยมชม : 58 ครั้ง
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTV ณ โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:21:51 ผู้เยี่ยมชม : 84 ครั้ง
ถ่ายทอดจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTV ณ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:17:31 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
รับชมการถ่านทอดสดทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTVศูนย์ฯองครักษ์พัฒนา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:14:51 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
รับชมการถ่านทอดสดทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ New DLTVศูนย์ฯศรีจุฬา-ดงละคร-ดอนยอ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:11:59 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
แสดงความยินดี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 14:03:59 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรเรียนขนาดเล็กให้ทัดเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 13:59:40 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-27 15:32:58 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
ความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนและโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-27 15:28:32 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ STEM ศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-27 15:23:08 ผู้เยี่ยมชม : 109 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561ที่จันทร์เรือ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-27 15:19:23 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-31 15:31:09 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-31 15:27:15 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-31 15:25:12 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
ร่วมรณรงค์ ป้องกัน ลูกน้ำยุงลาย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 13:15:22 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
“พุธเช้า ข่าว สพฐ.พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 12:04:25 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามนโครงการตามพระราชดำริ โครงการอาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 11:19:42 ผู้เยี่ยมชม : 111 ครั้ง
แสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดดอนยอ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 11:12:54 ผู้เยี่ยมชม : 79 ครั้ง
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 10:00:52 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
กิจกรรมดี ๆที่โพธิ์แทน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-13 16:31:28 ผู้เยี่ยมชม : 72 ครั้ง
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยการพนันและปัองกันการเล่นพนันฟุตบอล
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-13 15:37:28 ผู้เยี่ยมชม : 65 ครั้ง
พุธเช้าข่าวสพฐ. พุธเช้าช่าวโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-13 15:17:19 ผู้เยี่ยมชม : 77 ครั้ง
พุธเช้าข่าวสพฐ.และพุธเช้าข่าวโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-13 15:14:31 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
ทักษะในการดำรงชีวิตตามวัยของนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-13 13:03:54 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-13 12:22:29 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
โครงการอาหารกลางวันเพื่อลูกเด็กๆนักเรียนที่ชลนายกสงเคราะห์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-13 12:10:55 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>