ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 4693 ครั้ง ]

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-31 15:25:12 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
ร่วมรณรงค์ ป้องกัน ลูกน้ำยุงลาย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 13:15:22 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
“พุธเช้า ข่าว สพฐ.พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ”
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 12:04:25 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมติดตามนโครงการตามพระราชดำริ โครงการอาหารกลางวัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 11:19:42 ผู้เยี่ยมชม : 101 ครั้ง
แสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดดอนยอ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 11:12:54 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-25 10:00:52 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
กิจกรรมดี ๆที่โพธิ์แทน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-13 16:31:28 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยการพนันและปัองกันการเล่นพนันฟุตบอล
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-13 15:37:28 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
พุธเช้าข่าวสพฐ. พุธเช้าช่าวโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-13 15:17:19 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
พุธเช้าข่าวสพฐ.และพุธเช้าข่าวโรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-13 15:14:31 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
ทักษะในการดำรงชีวิตตามวัยของนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-13 13:03:54 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-13 12:22:29 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
โครงการอาหารกลางวันเพื่อลูกเด็กๆนักเรียนที่ชลนายกสงเคราะห์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-13 12:10:55 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
ขอขอบคุณบริษัทสมบูรณ์กิจวัสดุก่อสร้าง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-09 12:43:13 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-09 12:25:25 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมการลด คัดแยกขยะที่ต้นทางและนำไปใช้ประโยชน์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-09 12:14:53 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-09 11:50:58 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-09 11:49:35 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-09 11:48:06 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
จัดหางบประมาณ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-09 11:14:09 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
โรงเรียนวัดดอนยอ พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมส่งใจให้โค้ชพร้อมน้องเยาวชนปลอดภุัย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-09 10:20:09 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
ขอแสดงความยินดี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-03 17:06:05 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกตรวจเยี่ยมบ้านเขาดิน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-03 15:33:48 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
ดกิจกรรมส่งเสริมการลด คัดแยกขยะ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-01 18:19:28 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมการลดขยะและการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-01 18:14:32 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
โรงเรียนเขาไม้่ไผ่บำเพ็ญประ.โยชน์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-01 17:06:19 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-01 17:02:17 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
ลายมือเด็กสวยด้วยมือครู
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-29 11:04:33 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดที่โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-27 12:24:06 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
บูรณาการกิจกรรมต่าง ๆที่โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-27 12:21:10 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>