ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8319 ครั้ง ]

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองคำขอทบทวนมติ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-18 14:27:04 ผู้เยี่ยมชม : 2 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-15 14:36:06 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-15 14:22:21 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-14 14:39:37 ผู้เยี่ยมชม : 2 ครั้ง
การประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบติดตาม ประเมินผลการบริหาร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-14 12:54:06 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)โพสต์ข้อมูลที่น่ายินดีต่อการจัดการศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-14 12:53:10 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
การประชุมกำหนดวิชาเอกในการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-08 14:58:48 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
การประชุมด้วยระบบออนไลน์ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019..(COVID-19)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-08 14:57:50 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
มอบเงินทุนการศึกษา และสิ่งของยังชีพให้นักเรียนและผู้ปกครอง ( ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-07 13:48:10 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
การประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-07 11:27:12 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ทำสัญญาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-05 13:58:48 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-05 11:07:08 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
ขอแสดงความยินดี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-01 18:29:50 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
รับฟังนโยบายสำคัญ จำเป็นและเร่งด่วน จากท่านเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ.
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-04-30 12:51:05 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
การประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-04-28 11:01:24 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-04-27 15:31:21 ผู้เยี่ยมชม : 3 ครั้ง
ช่องสัญญาณทีวี ดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-04-27 07:58:58 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
ด้วยความห่วงใยจึงร่วมใจสามัคคี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-04-17 16:08:35 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-04-16 15:16:08 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government Procurement
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-04-16 10:15:31 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและพิจารณาผลการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-04-10 13:55:32 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
การประชุมผ่านระบบ Video Conference
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-04-10 11:42:31 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
การการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government Procurement
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-04-09 09:39:46 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ ๑
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-04-03 11:28:32 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพประสิทธิผล
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-31 11:16:50 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
การรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-27 10:33:20 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
การการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government Procurement
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-25 10:15:54 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ ๑
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-24 15:36:46 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรองเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้โพสต์ :
เมื่อ : 2020-03-24 14:27:47 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
การประชุมปฏิบัติการการจัดทำแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( Best Practice )
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-24 13:48:35 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>