ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกคนของโรงเรียนวัดบ้านพริก
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำ ปี2562