ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

การจัดสอบปลายปี สพฐ. ปีการศึกษา 2562

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 19 ครั้ง ]


การจัดสอบปลายปี สพฐ. ปีการศึกษา 2562 การจัดสอบปลายปี สพฐ. ปีการศึกษา 2562 การจัดสอบปลายปี สพฐ. ปีการศึกษา 2562 การจัดสอบปลายปี สพฐ. ปีการศึกษา 2562 การจัดสอบปลายปี สพฐ. ปีการศึกษา 2562 การจัดสอบปลายปี สพฐ. ปีการศึกษา 2562

โดย : บ้านดงแขวน/


          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางทรงศิลป์ สังออน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแขวน เป็นประธานสนามสอบ การจัดสอบปลายปี สพฐ. ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 และ 5 โดยมีคณะกรรมการคุมสอบ 3 ท่าน ได้แก่ นางวนิภา มุ่งหน้าที่ , นางสุทธิสา วรธรรมพินิจ และนางสาวสุนิษา หอมลำดวน ครูโรงเรียนบ้านดงแขวน ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดงแขวน                                                                             

    การจัดสอบปลายปี สพฐ. ปีการศึกษา 2562 การจัดสอบปลายปี สพฐ. ปีการศึกษา 2562 การจัดสอบปลายปี สพฐ. ปีการศึกษา 2562 การจัดสอบปลายปี สพฐ. ปีการศึกษา 2562 การจัดสอบปลายปี สพฐ. ปีการศึกษา 2562 การจัดสอบปลายปี สพฐ. ปีการศึกษา 2562