ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ขอขอบคุณโรงพยาบาลองครักษ์ ให้ความรู้เรื่อง " ไวรัสโควิด 19 "

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 73 ครั้ง ]


ขอขอบคุณโรงพยาบาลองครักษ์ ให้ความรู้เรื่อง ขอขอบคุณโรงพยาบาลองครักษ์ ให้ความรู้เรื่อง ขอขอบคุณโรงพยาบาลองครักษ์ ให้ความรู้เรื่อง ขอขอบคุณโรงพยาบาลองครักษ์ ให้ความรู้เรื่อง ขอขอบคุณโรงพยาบาลองครักษ์ ให้ความรู้เรื่อง ขอขอบคุณโรงพยาบาลองครักษ์ ให้ความรู้เรื่อง

โดย : วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)/


          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีรพงษ์ ทนุพล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงพยาบาลองครักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ วิธีการป้องกัน ดูแล เกี่ยวกับ " ไวรัสโควิด 19 " ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)ทั้งนี้ในนามของโรงเรียนวัดสว่างอารมย์ขอขอบคุณโรงพยาบาลองครักษ์มา ณ โอกาสนี้                                                                             

    ขอขอบคุณโรงพยาบาลองครักษ์ ให้ความรู้เรื่อง ขอขอบคุณโรงพยาบาลองครักษ์ ให้ความรู้เรื่อง ขอขอบคุณโรงพยาบาลองครักษ์ ให้ความรู้เรื่อง ขอขอบคุณโรงพยาบาลองครักษ์ ให้ความรู้เรื่อง ขอขอบคุณโรงพยาบาลองครักษ์ ให้ความรู้เรื่อง ขอขอบคุณโรงพยาบาลองครักษ์ ให้ความรู้เรื่อง