ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 10 ครั้ง ]


กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

โดย : บ้านคลอง 14/


          ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางปราณี วาดเขียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 14 พร้อมคณะครู ร่วมออกร้านค้าขาย โรตี-มะตะบะ ในงานมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม(คลอง 14 สายกลาง)สร้างความภาคภูมิใจให้เด็กนักเรียนอย่างมากเพราะสามารถมีรายได้ถึง จำนวน 12,475 บาท มอบทั้งทุนและกำไรให้กับมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม                                                                             

    กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน