ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

จับจีบผ้าเนื่องในงานประจำปีมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 9 ครั้ง ]


จับจีบผ้าเนื่องในงานประจำปีมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม จับจีบผ้าเนื่องในงานประจำปีมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม จับจีบผ้าเนื่องในงานประจำปีมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม จับจีบผ้าเนื่องในงานประจำปีมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม จับจีบผ้าเนื่องในงานประจำปีมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม จับจีบผ้าเนื่องในงานประจำปีมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม จับจีบผ้าเนื่องในงานประจำปีมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

โดย : บ้านคลอง 14/


          ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ผู้อำนวย คณะครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 นำนักเรียนจัดสถานที่ในงานประจำปีมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม(คลอง 14 สายกลาง)                                                                             

    จับจีบผ้าเนื่องในงานประจำปีมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม จับจีบผ้าเนื่องในงานประจำปีมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม จับจีบผ้าเนื่องในงานประจำปีมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม จับจีบผ้าเนื่องในงานประจำปีมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม จับจีบผ้าเนื่องในงานประจำปีมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม จับจีบผ้าเนื่องในงานประจำปีมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม จับจีบผ้าเนื่องในงานประจำปีมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม