ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ ลิ้มสกุล นายเกรียงศักดิ์ จันดา และนางสาวธัญชนก สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปากพลี กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน มาให้ความรู้ เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียน และสาธิตการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือ 7 ขั้นตอน ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 28 ครั้ง ]


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ ลิ้มสกุล นายเกรียงศักดิ์ จันดา 
และนางสาวธัญชนก สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปากพลี 
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
มาให้ความรู้ เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียน 
และสาธิตการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือ 7 ขั้นตอน
ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ ลิ้มสกุล นายเกรียงศักดิ์ จันดา 
และนางสาวธัญชนก สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปากพลี 
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
มาให้ความรู้ เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียน 
และสาธิตการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือ 7 ขั้นตอน
ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ ลิ้มสกุล นายเกรียงศักดิ์ จันดา 
และนางสาวธัญชนก สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปากพลี 
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
มาให้ความรู้ เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียน 
และสาธิตการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือ 7 ขั้นตอน
ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ ลิ้มสกุล นายเกรียงศักดิ์ จันดา 
และนางสาวธัญชนก สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปากพลี 
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
มาให้ความรู้ เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียน 
และสาธิตการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือ 7 ขั้นตอน
ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ ลิ้มสกุล นายเกรียงศักดิ์ จันดา 
และนางสาวธัญชนก สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปากพลี 
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
มาให้ความรู้ เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียน 
และสาธิตการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือ 7 ขั้นตอน
ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ ลิ้มสกุล นายเกรียงศักดิ์ จันดา 
และนางสาวธัญชนก สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปากพลี 
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
มาให้ความรู้ เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียน 
และสาธิตการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือ 7 ขั้นตอน
ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน

โดย : บ้านดงแขวน/


                                                                                       

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ ลิ้มสกุล นายเกรียงศักดิ์ จันดา 
และนางสาวธัญชนก สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปากพลี 
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
มาให้ความรู้ เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียน 
และสาธิตการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือ 7 ขั้นตอน
ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ ลิ้มสกุล นายเกรียงศักดิ์ จันดา 
และนางสาวธัญชนก สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปากพลี 
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
มาให้ความรู้ เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียน 
และสาธิตการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือ 7 ขั้นตอน
ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ ลิ้มสกุล นายเกรียงศักดิ์ จันดา 
และนางสาวธัญชนก สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปากพลี 
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
มาให้ความรู้ เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียน 
และสาธิตการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือ 7 ขั้นตอน
ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ ลิ้มสกุล นายเกรียงศักดิ์ จันดา 
และนางสาวธัญชนก สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปากพลี 
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
มาให้ความรู้ เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียน 
และสาธิตการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือ 7 ขั้นตอน
ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ ลิ้มสกุล นายเกรียงศักดิ์ จันดา 
และนางสาวธัญชนก สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปากพลี 
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
มาให้ความรู้ เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียน 
และสาธิตการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือ 7 ขั้นตอน
ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ ลิ้มสกุล นายเกรียงศักดิ์ จันดา 
และนางสาวธัญชนก สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปากพลี 
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
มาให้ความรู้ เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียน 
และสาธิตการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือ 7 ขั้นตอน
ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน