ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี)

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 11 ครั้ง ]


กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี)

โดย : บ้านหนองกันเกรา/


          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวภัชรพร เจดีย์ ผู้อำนวยการโงเรียนบ้านหนองกันเกรา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือนไข จำนวน 21 คน โดยการทำกล้วยบวชชี เพื่อส่งเสริมอาชีพและหารายได้พิเศษเพื่อครอบครัวและยังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวได้อีกช่องทางหนึ่ง ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา                                                                             

  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี)