ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

โรงเรียนวัดท่าชัย : การทดสอบความสามารถการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 25 ครั้ง ]


โรงเรียนวัดท่าชัย : การทดสอบความสามารถการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าชัย : การทดสอบความสามารถการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าชัย : การทดสอบความสามารถการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าชัย : การทดสอบความสามารถการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โดย : วัดท่าชัย/


           วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกัญญาณัฏฐ พันธ์ผลไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชัย เป็นประธานสนามสอบพร้อมด้วยคณะกรรมการคุมสอบ นางสาวหฤทัย อ่อนดี ครูจากโรงเรียนวัดวังยายฉิม ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน(RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบโรงเรียนวัดท่าชัย                                                                             

    โรงเรียนวัดท่าชัย : การทดสอบความสามารถการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าชัย : การทดสอบความสามารถการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าชัย : การทดสอบความสามารถการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าชัย : การทดสอบความสามารถการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1