ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 25 ครั้ง ]


การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562

โดย : บ้านดงแขวน/


          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางชวนชื่น ทัศนา ศึกษานิเทศก์ สพป. นครนายก เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนบ้านดงแขวน ซึ่งมี นางทรงศิลป์ สังออน เป็นประธานสนามสอบ และมีนางธนัญญา วิลัยวัน ครู โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี และ นางสาวธนาวรรณ มุ่งมงคล ครู โรงเรียนบ้านดงแขวน เป็นคณะกรรมการคุมสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดงแขวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน                                                                             

    การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562