ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

การเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลอง 14

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 20 ครั้ง ]


การเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลอง 14 การเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลอง 14 การเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลอง 14 การเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลอง 14

โดย : บ้านคลอง 14/


          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย นางปราณี วาดเขียน ผู้อำนวการโรงเรียนบ้านคลอง 14 นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกันจับปลาดุกเพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 95 กิโลกรัม เพื่อจัดทำอาหารกลางให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลอง 14 โดยผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลอง 14                                                                             

    การเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลอง 14 การเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลอง 14 การเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลอง 14 การเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลอง 14